Jak skonfigurować niestandardowy poziom ochrony w Ochronie plików w Kaspersky Internet Security 2012?

 

 

Kaspersky Internet Security 2012

 
 
 

Jak skonfigurować niestandardowy poziom ochrony w Ochronie plików w Kaspersky Internet Security 2012?

Powrót do sekcji "Wszystkie artykuły"
2012 sie 15 ID artykułu: 6309
 
 
 
 

Informacja dotyczy aplikacji  Kaspersky Internet Security 2012


Spis treści:

Co to jest poziom bezpieczeństwa?

Poziom bezpieczeństwa jest definiowany jako zestaw wstępnych ustawień poszczególnych komponentów aplikacji Kaspersky Internet Security 2012, używanych do utrzymania bezpieczeństwa komputera.

Dla Ochrony plików z aplikacji Kaspersky Internet Security 2012 można wybrać jeden ze wstępnie ustawionych poziomów bezpieczeństwa lub własnoręcznie skonfigurować zestaw parametrów bezpieczeństwa.

InformationSpecjaliści z Kaspersky Lab nie zalecają ręcznej konfiguracji parametrów bezpieczeństwa Ochrony plików. W większości przypadków wystarczający jest wybór wstępnie ustawionego poziomu bezpieczeństwa.

 

Powrót na początek strony

W jaki sposób ręcznie skonfigurować parametry Ochrony plików?

Aby ręcznie zdefiniować parametry Ochrony plików, wykonaj poniższe działania:

 1. Otwórz główne okno aplikacji .
 2. W prawej górnej części okna kliknij przycisk Ustawienia.
 3. W górnej części okna Ustawienia wybierz Centrum ochrony.
 4. W lewej części okna Ustawienia wybierz Ochronę plików.
 5. Po prawej stronie okna, w sekcji Poziom bezpieczeństwa kliknij przycisk Ustawienia.
 6. W oknie Ochrona plików znajdziesz trzy zakładki:
  • Na zakładce Ogólne możesz:
   • Określić zakres ochrony . Przez zakres ochrony rozumie się lokalizacje i typy plików, które objęte będą skanowaniem. Zakres ochrony można zmienić przez dodawanie / usuwanie obiektów przeznaczonych do skanowania lub zmianę typów plików.
  • Na zakładce Wydajność możesz:
   • Włączyć / wyłączyć dodatkowe metody skanowania — analizę heurystyczną. Kiedy analiza heurystyczna jest włączona, aplikacja analizuje akcje wykonywane przez obiekty w systemie. W ten sposób szkodliwe obiekty mogą zostać wykryte w systemie wcześniej, niż pojawią się w antywirusowych bazach danych. Dla analizy heurystycznej można wybrać poziom skanowania. Im bardziej szczegółowy poziom zostanie ustawiony, tym większy wpływ na system ma analiza heurystyczna.
   • Włączyć / wyłączyć skanowanie nowych oraz zmienionych plików i archiwów.
   • Włączyć / wyłączyć skanowanie plików złożonych. Możesz włączyć opcję skanowania plików złożonych i określić wymagane ustawienia optymalizacji skanowania.
  • Na zakładce Dodatkowe możesz:
   • Wybrać tryb skanowania. Możesz wybrać jeden z następujących trybów skanowania:
    • Tryb inteligentny. Decyzja o skanowaniu obiektu jest podejmowana na podstawie akcji wykonywanych przez ten obiekt. Ten tryb jest ustawiony domyślnie.
    • Przy dostępie i modyfikacji. Aplikacja skanuje otwierane lub zmieniane obiekty.
    • Przy dostępie. Aplikacja skanuje obiekty jedynie przy ich otwieraniu.
    • Przy uruchomieniu. Aplikacja skanuje obiekty jedynie przy ich uruchamianiu.
   • Włączyć / wyłączyć technologie iSwift oraz iChecker .
   • Włączyć opcję wstrzymywania zadania. Wstrzymywanie ochrony pozwala na zmniejszenie wpływu działania aplikacji na system oraz na szybszy dostęp do obiektów na komputerze. Oferowane są dwie opcje:
    • Zgodnie z terminarzem. Możesz określić tabelę czasową, zgodnie z którą ochrona będzie wstrzymywana.
    • Przy uruchamianiu aplikacji. Możesz utworzyć listę aplikacji, przy uruchomieniu których ochrona zostanie wyłączona.
 7. Skonfiguruj wymagane parametry i ustawienia.
 8. W oknie Ochrona plików kliknij przycisk OK.
 9. W oknie Ustawienia kliknij przycisk OK.
 10. Zamknij główne okno aplikacji.

Powrót na początek strony

W jaki sposób przywrócić ustawienia domyślne?

Jeżeli żaden ze wstępnie ustawionych poziomów bezpieczeństwa nie spełnia Twoich wymagań, możesz samodzielnie skonfigurować ustawienia Ochrony plików. W wyniku tego działania poziom bezpieczeństwa zostanie zmieniony na Niestandardowy. W każdej chwili można przywrócić domyślny poziom ustawień Ochrony plików. Aby to zrobić, wykonaj następujące działania:

 1. Otwórz główne okno aplikacji .
 2. W prawej górnej części okna kliknij przycisk Ustawienia.
 3. W górnej części okna Ustawienia wybierz Centrum ochrony.
 4. W lewej części okna Ustawienia wybierz Ochronę plików.
 5. W prawej części okna Ustawienia kliknij przycisk Poziom domyślny. Ustawiony zostanie zalecany poziom bezpieczeństwa.
 6. W oknie Ustawienia kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij główne okno aplikacji.

Powrót na początek strony


 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
 

 
 

Opinia dotycząca strony pomocy

Prosimy o przesłanie opinii o wyglądzie naszej strony, propozycje jej ulepszeń lub wskazanie ewentualnych błędów

Wyślij Moją Opinię o stronie Wyślij Moją Opinię o stronie

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za przesłanie nam swojej opinii.
Zapoznamy się z jej treścią i rozpatrzymy wszelkie uwagi.