Jak nagrać dysk ratunkowy na płycie CD/DVD i uruchomić komputer przy jego pomocy?

 

 

Kaspersky Rescue Disk 10

 
 
 
 

Jak nagrać dysk ratunkowy na płycie CD/DVD i uruchomić komputer przy jego pomocy?

Powrót do sekcji "Obsługa programu"
2014 sty 07 ID artykułu: 8093
 
 
 
 

1. Pobierz Kaspersky Rescue Disk 10

Pobierz obraz iso Kaspersky Rescue Disk z serwera Kaspersky Lab.

W razie potrzeby (opcjonalnie) można porównać sumę kontrolną MD5 pobranego pliku z aktualną sumą kontrolną: 
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.md5.txt.

2. Nagraj obraz Kaspersky Rescue Disk 10 na CD/DVD

Jeśli na Twoim komputerze jest zainstalowany program Kaspersky Anti-Virus lub Kaspersky Internet Security, możesz szybko nagrać Kaspersky Rescue Disk 10 z poziomu interfejsu aplikacji. Te produkty Kaspersky Lab zawierają specjalne narzędzie umożliwiające utworzenie i nagranie Kapersky Rescue Disk.

Jeśli taka opcja nie jest dla Ciebie dostępna, nagraj obraz iso Kaspersky Rescue Disk 10 na płytę CD/DVD przy użyciu dowolnego programu do nagrywania (na przykład Nero Burning ROMISO RecorderDeepBurnerRoxio Creator itd.).

W celu uniknięcia błędów w nagraniu zalecamy nagrywać płytę z minimalną dostępną prędkością.

3. Skonfiguruj uruchamianie komputera z płyty CD/DVD

W celu uruchomienia menu BIOS-u należy użyć klawisza Delete lub F2. W przypadku niektórych płyt głównych funkcję tą mogą pełnić klawisze F1, F8, F10, F11, F12, jak również kombinacje klawiszy:
  • Ctrl+Esc 
  • Ctrl+Ins 
  • Ctrl+Alt  
  • Ctrl+Alt+Esc 
  • Ctrl+Alt+Enter 
  • Ctrl+Alt+Del 
  • Ctrl+Alt+Ins 
  • Ctrl+Alt+S 
Informacja o sposobie wyświetlenia menu BIOS-u jest wyświetlana podczas uruchamiania systemu operacyjnego:

 1. W ustawieniach BIOS-u, na zakładce Boot wybierz wczytywanie z Dysku wymiennego (więcej szczegółowych informacji znajdziesz w dokumentacji płyty głównej zainstalowanej na Twoim komputerze).
 2. Podłącz napęd USB z nagranym obrazem Kaspersky Rescue Disk 10 do Twojego komputera.
Kaspersky USB Rescue Disk 10 jest gotowy do pracy. Możesz uruchomić komputer przy jego pomocy i rozpocząć skanowanie systemu.

4. Uruchom komputer z Kaspersky Rescue Disk 10

 1. Uruchom ponownie komputer. Po uruchomieniu na ekranie pojawi się informacja: Press any key to enter the menu (Wciśnij dowolny klawisz, aby otworzyć menu).

 1. Wciśnij dowolny klawisz.

Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, system automatycznie uruchomi się z dysku twardego.

 1. W pierwszym oknie kreatora wybierz język interfejsu graficznego, korzystając z kursora. Wciśnij ENTER na klawiaturze.

 1. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną Kaspersky Rescue Disk. Jeśli zgadzasz się ze wszystkimi jej warunkami, wciśnij 1 na klawiaturze. Aby uruchomić komputer ponownie, wciśnij 2. Aby wyłączyć komputer, wciśnij 3.

 1. Wybierz jedną z następujących metod uruchamiania:
  • Kaspersky Rescue Disk. Tryb graficzny ładuje podsystem graficzny.
  • Kaspersky Rescue Disk. Tryb tekstowy ładuje interfejs tekstowy w postaci menedżera plików Midnight Commander (MC).
  • Uruchomienie z dysku twardego.
 2. Wciśnij ENTER na klawiaturze.

Po wykonaniu akcji opisanych powyżej zostanie uruchomiony system operacyjny. Skanuje on komputer w poszukiwaniu podłączonych urządzeń i plików systemowych na dyskach lokalnych i wymiennych. Po uruchomieniu systemu operacyjnego możesz rozpocząć pracę z Kaspersky Rescue Disk 10Zaktualizuj antywirusowe bazy danych i uruchom zadanie skanowania.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
 

 
 

Opinia dotycząca strony pomocy

Prosimy o przesłanie opinii o wyglądzie naszej strony, propozycje jej ulepszeń lub wskazanie ewentualnych błędów

Wyślij Moją Opinię o stronie Wyślij Moją Opinię o stronie

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za przesłanie nam swojej opinii.
Zapoznamy się z jej treścią i rozpatrzymy wszelkie uwagi.