Ustawienia w pliku setup.ini dla Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Workstation

 

Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows (dla serwerów plików)

 
 
 

Ustawienia w pliku setup.ini dla Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Workstation

Powrót do sekcji "Instalacja i dezinstalacja"
Ostatnia aktualizacja: 08 kwietnia 2021 ID artykułu: 9389
 
 
 
 

Ten artykuł dotyczy Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows:

  • Service Pack 2 Maintenance Release 3 (wersja 10.3.3.275)
  • Service Pack 2 Maintenance Release 2 (wersja 10.3.0.6294)
  • Service Pack 2 Maintenance Release 1 (wersja 10.3.0.6294)
  • Service Pack 2 (wersja 10.3.0.6294)
 
 
 
 

Plik setup.ini zawiera ustawienia instalacji Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows i umożliwia zainstalowanie aplikacji przy użyciu określonego scenariusza. Ustawienia instalacji można zmieniać, modyfikując plik setup.ini w dowolnym edytorze tekstu, np. notepad.exe.

Plik setup.ini jest wykorzystywany podczas instalacji aplikacji z poziomu wiersza poleceń w trybie cichym lub przy użyciu profili grupowych.

Plik setup.ini można pobrać z domyślnymi ustawieniami.

Setup.ini jest podzielony na sekcje (w nawiasach), a każda z nich zawiera pewne ustawienia:

[Setup]

Ogólne ustawienia instalacji
InstallDir

Określa ścieżkę dostępu do folderu instalacyjnego aplikacji

ActivationCode

Kod aktywacyjny aplikacji

Eula

Akceptacja warunków umowy licencyjnej
Wartości: 1 - akceptuje, 0 - nie akceptuje.

KSN

Zgoda na uczestnictwo w Kaspersky Security Network
Wartości: 1 - akceptuje, 0 - nie akceptuje.

Login

Określa nazwę użytkownika do uzyskania dostępu do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security (login jest określany wraz z parametrem Password).

Password

Ochrona ustawień aplikacji przy użyciu hasła

PasswordArea 

Obszar chroniony hasłem. Ustawiając szerszy obszar ochrony, należy użyć średnika jako separatora. Hasłem można zabezpieczyć następujące funkcje:

SET - zmiana ustawień aplikacji.

EXIT - zakończenie działania aplikacji.

DISPROTECT - wyłączenie komponentów ochrony i zakończenie zadań skanowania.

DISPOLICY - wyłączenie profili Kaspersky Security Center.

UNINST - usunięcie aplikacji.

DISCONTRL - wyłączenie modułów kontroli (Kontrola uruchamiania aplikacji, Kontrola uprawnień aplikacji, Monitor wykrywania luk, Kontrola urządzeń, Kontrola sieci).

REMOVELIC - usunięcie licencji.

SelfProtection 

Włączenie lub wyłączenie Autoochrony w takcie instalacji.
Wartości: 1 - włączona, 0 - wyłączona.

Reboot

Ponowne uruchomienie systemu (jeśli to konieczne).
Wartości: 1 - uruchom ponownie, 0 - nie uruchamiaj ponownie.

MSExclusions

Dodaje reguły wykluczeń ze skanowania dla oprogramowania Microsoft.
Wartości: 1 - dodaj wykluczenia, 0 - nie dodawaj.

KLExclusions

Dodaje reguły wykluczeń ze skanowania zalecane przez Kaspersky Lab.
Wartości: 1 - dodaj wykluczenia, 0 - nie dodawaj.

NoKLIM5

(tylko w 32-bitowych systemach operacyjnych) Instaluje lub nie instaluje sterowników sieciowych aplikacji (NDIS). Domyślnie sterowniki są instalowane.
Wartości: 1 - instaluj bez sterownika NDIS, 0 - instaluj z NDIS (domyślne).

AddEnvironment

(tylko w przypadku serwerów plików) Dodaje ścieżkę pliku wykonywalnego do zmiennej środowiskowej %PATH%.
Wartości: 1 - spowoduje dodanie ścieżki dostępu do plików do zmiennej systemowej %PATH%, 0 - nie doda ścieżki dostępu do zmiennej %PATH%.

   

[Components]

Składniki do zainstalowania

ALL

Instaluje wszystkie komponenty.

MailAntiVirus  

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Ochrona poczty.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

FileAntiVirus  

Instalacja modułu Ochrona plików.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

IMAntiVirus  

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Ochrona komunikatorów.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

WebAntiVirus  

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Ochrona WWW.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

ApplicationPrivilegeControl

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Kontrola uprawnień aplikacji.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

SystemWatcher  

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Kontrola systemu.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

Zapora sieciowa  

Instalacja modułu Zapora sieciowa.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

NetworkAttackBlocker  

Instalacja modułu Blokowanie ataków sieciowych.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

WebControl  

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Kontrola sieci.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

DeviceControl  

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Kontrola urządzeń.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

ApplicationStartupControl

(tylko stacje robocze) Instalacja modułu Kontrola uruchamiania aplikacji.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

FileEncryption

Instalacja funkcji szyfrowania plików i folderów.

Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

DiskEncryption

Instalacja funkcji szyfrowania dysku twardego.

Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

VulnerabilityAssessment  

Instalacja modułu Monitor wykrywania luk.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

KeyboardAuthorization  

Instalacja modułu Ochrona przed atakami BadUSB.

Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

AntiAPT

Instalacja modułu KATA Endpoint Sensor.

Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.


MSBitLocker

Instalowanie komponentu Microsoft BitLocker Manager.

Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

AdminKitConnector  

Instalacja Kaspersky Security Center Network Agent Connector.
Wartości: 1 – instaluj, 0 – nie instaluj.

   

W przypadku wybrania jednego komponentu, pozostałe nie zostaną zainstalowane.


 

[Tasks]

Zadania Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows

ScanMyComputer

Zadanie pełnego skanowania. 
Wartości: 1 - utwórz zadanie, 0 - nie twórz zadania.

ScanCritical  

Zadanie skanowania obszarów krytycznych. 
Wartości: 1 - utwórz zadanie, 0 - nie twórz zadania.

Updater  

Zadanie aktualizacji antywirusowych baz danych i modułów aplikacji
Wartości: 1 - utwórz zadanie, 0 - nie twórz zadania.

   

Ważne. Jeżeli żadne z zadań nie zostało określone, po instalacji uruchomione będą wszystkie zadania. Jeżeli wybrano przynajmniej jedno zadanie, pozostałe nie będą aktywne.

Zamiast wartości 1, można użyć yes, on, enable lub enabled. Wartość 0 może zostać zastąpiona wartościami no, off, disable lub disabled.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK