Błąd 27300 podczas instalacji aplikacji Kaspersky

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2023 ID artykułu: 14829
 
 
 
 

Ten artykuł dotyczy aplikacji Kaspersky dla domu.

 
 
 
 

Podczas instalacji aplikacji Kaspersky może pojawić się błąd z kodem 27300. Treść komunikatu o błędzie zawiera kod błędu oraz sterownik, który powoduje problem.

Błąd 27300 podczas instalacji aplikacji firmy Kaspersky

Rozwiązanie

Odszukaj rozwiązanie odpowiadające sterownikowi i kodzie błędu w tekście komunikatu o błędzie w tabeli poniżej: Po wykonaniu instrukcji uruchom komputer ponownie i ponownie uruchom instalację najnowszej wersji aplikacji firmy Kaspersky.

Kod błędu Sterownik Rozwiązanie
2147023838 klkbdflt2.sys
Błąd pojawia się, gdy klawiatura nie jest podłączona do serwera. Aby rozwiązać ten problem, podłącz klawiaturę do instalacji aplikacji.
2147023673 klim6.sys
Pobierz najnowszą wersję aplikacji Kaspersky ze strony Kaspersky. Ten błąd został naprawiony w najnowszej wersji.

2147024891
2147023828

2147024894

mklif.sys

klhk.sys_x64

 1. Upewnij się, że na komputerze nie ma zainstalowanych żadnych niekompatybilnych aplikacji. Jeśli zainstalowane są takie aplikacje, odinstaluj je. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.
 2. Użyj narzędzia kavremover, aby usunąć pozostałe pliki aplikacji firmy Kaspersky, które były wcześniej zainstalowane na Twoim komputerze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.
2146500025 klim6.sys
 1. Wyłącz weryfikację podpisów cyfrowych dla sterowników w systemie operacyjnym. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnym forum firmy Microsoft.
 2. Po ponownym zainstalowaniu aplikacji włącz weryfikację podpisów cyfrowych dla sterowników.

2147023836

2147024809

2147023170

2147024864

2147023824

2147024894

klim6.sys

klkbdflt2.sys

Dowolny

Dowolny

klim6.sys

klgse.sys_x64

Użyj narzędzia kavremover, aby usunąć pozostałe pliki aplikacji firmy Kaspersky, które były wcześniej zainstalowane na Twoim komputerze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

2146500043 mklif.sys

Aplikacje Kaspersky są niekompatybilne z systemami operacyjnymi działającymi na procesorze Snapdragon. Instrukcje znajdziesz na oficjalnej stronie Microsoft.

2147024883 klim6.sys

Jeśli używasz systemu Windows 7 lub Windows 8, wprowadź zmiany w rejestrze:

 1. Otwórz edytor rejestru. Instrukcje można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft.
 2. Otwórz gałąź rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Zmień nazwę parametru Config w Config2.
 4. Uruchom komputer ponownie.

2147024770
536870329

Dowolny

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje. Przejdź na stronę Microsoft, kliknij Aktualizuj teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Błąd może być związany z nieprawidłowym działaniem lub odinstalowaniem sterowników sieciowych dla następujących aplikacji innych firm: VMware Workstation, VMware Player, Cisco AnyConnect, NPF (WinPcap). Ten błąd dotyczy nie tylko instalacji oprogramowania Kaspersky, ale także oprogramowania innych dostawców, które wykorzystuje filtr NDIS. Zainstaluj ponownie wymienione wyżej aplikacje, jeśli ich używasz lub używałeś wcześniej. Powinno to nadpisać informacje o problematycznych sterownikach i bibliotekach tych aplikacji i rozwiązać problem z instalacją.

2147416359

Dowolny

 1. Otwórz Panel sterowania i przejdź do Narzędzia administracyjneUsługi.
 2. Upewnij się, że Usługa konfiguracji sieci jest na liście i ustawiony jest dla niej typ uruchamiania Ręcznie.
 3. Jeśli usługa jest dostępna i wybrany jest poprawny typ uruchamiania, ale problem wciąż występuje, usługa może być uszkodzona.
 4. Zalecane jest ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego.

2147418113
1906441222

Dowolny
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.
 2. Otwórz wiersz polecenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.
 3. Uruchom polecenia:
net stop cryptsvc
ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2_old
net start cryptsvc
2147024894 klim6.sys_x64.sys
Problem występuje z powodu błędów w przeciążonym systemie operacyjnym. Aby rozwiązać problem, zresetuj komputer. Instrukcje znajdziesz na stronie Microsoft. Przed zresetowaniem komputera zalecamy utworzenie kopii zapasowej niezbędnych plików (dokumentów, zdjęć, multimediów itp.) na dysku zewnętrznym.

Inne

Inne

Użyj narzędzia kavremover, aby usunąć pozostałe pliki aplikacji firmy Kaspersky, które były wcześniej zainstalowane na Twoim komputerze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.


Co zrobić, jeśli błąd nie ustępuje

Jeśli problem nie ustępuje, należy wysłać zgłoszenie do pomocy technicznej Kaspersky, wybierając temat zgłoszenia.

W swoim zgłoszeniu podaj następujące informacje:

 
 
 
 
 
Czy wynik wyszukiwania był zadowalający?
Dziękujemy za Twoją opinię!