Błąd sprawdzania modułów aplikacji i baz danych

Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2022 ID artykułu: 13286
 
 
 
 

Problem

Podczas próby aktualizacji baz danych może wystąpić błąd sprawdzania baz danych i modułów aplikacji. W tym przypadku, w oknie Aktualizacja baz danych, w polu Ostatnia aktualizacja pojawi się stan „Nie powiodło się”. Kliknij ten stan. W oknie Raporty pojawi się wiersz z błędem sprawdzania modułów aplikacji i baz danych.

Przyczyna

Istnieje kilka możliwych przyczyn wystąpienia błędu:

 • Problem z działaniem serwera lub aplikacji Kaspersky
 • Problem z zasilaniem podczas aktualizacji baz danych
 • Użycie buforowania serwera proxy
 • Konflikt z aplikacją innego producenta na komputerze

Rozwiązanie

Spróbuj ponownie zaktualizować bazy danych. Jeśli pojawi się ten sam błąd, ponownie zainstaluj aplikację. W tym celu:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny ze strony internetowej Kaspersky:

  Więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzenia, jaka aplikacja jest zainstalowana na komputerze, można znaleźć w tym artykule.

 2. Odinstaluj bieżącą wersję aplikacji. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w tym artykule. Aby zapisać bieżącą licencję, podczas dezinstalacji aplikacji, w oknie Zapisywanie obiektów zaznacz pole Informacje o licencji.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji:
 5. Informacje o aktywnej licencji zostaną załadowane automatycznie. Jeśli informacje o licencji nie zostaną dodane automatycznie, aktywuj aplikację. Więcej informacji na temat aktywacji aplikacji Kaspersky znajdziesz na stronie:

Aplikacja zostanie ponownie zainstalowana i będzie gotowa do użycia.

Co zrobić, jeśli błąd nadal występuje?

Jeśli rozwiązanie nie pomogło, skontaktuj się z pomocą techniczną Kaspersky, wybierz temat i wypełnij formularz.

 
 
 
 
 
Czy wynik wyszukiwania był zadowalający?
Dziękujemy za Twoją opinię!