Tworzenie grup użytkowników

17 maja 2024

ID 101060

Możesz tworzyć grupy użytkowników, aby szybko przypisywać profile zabezpieczeń użytkowników, które pasują do ich zadań i zakresu obowiązków.

Możesz utworzyć maksymalnie 50 grup użytkowników.

W celu utworzenia grupy użytkowników:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

  Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk Utwórz grupę nad listą użytkowników.

  Zostanie otwarte okno Create a group (zobacz poniższy rysunek).

  Tworzenie grupy użytkowników w Kaspersky Endpoint Security Cloud

 4. W polach wprowadzania Nazwa grupy i Komentarz wpisz nazwę grupy użytkowników i komentarz.

  Możesz wprowadzić ciąg tekstowy o długości do 255 znaków. Ciąg może zawierać duże i małe litery, cyfry, odstępy, kropki, przecinki, minusy, kreski i podkreślenia.

 5. Na liście rozwijanej Profil zabezpieczeń wybierz profil zabezpieczeń, który chcesz przypisać do grupy.

  Domyślny profil zabezpieczeń jest z góry zaznaczony dla każdej grupy. Domyślny profil zabezpieczeń jest konfigurowany przez ekspertów Kaspersky dla urządzeń działających pod kontrolą systemu Windows, Mac, Android i iOS.

 6. W sekcji Członkowie zaznacz pola wyboru obok kont użytkowników, które chcesz dodać do grupy. Jeśli konto użytkownika jest aktualnie dodane do innej grupy, zostanie przeniesione do nowej.

  Możesz też dodać użytkowników do grupy po jej utworzeniu.

 7. Kliknij przycisk OK.

Nowo utworzona grupa pojawia się na liście użytkowników i grup użytkowników (patrz rysunek poniżej).

Nowo utworzona grupa na liście użytkowników Kaspersky Endpoint Security Cloud

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.