Scenariusz: Tworzenie, odnawianie i przesyłanie certyfikatu APNs

17 maja 2024

ID 101063

Aby zarządzać urządzeniami mobilnymi iOS (wysyłając polecenia na urządzenia lub modyfikując ustawienia urządzeń), należy utworzyć i przesłać certyfikat usługi Apple Push Notification (certyfikat APNs) do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud. Działania związane z tworzeniem i przesyłaniem certyfikatu są wykonywane raz dla każdego obszaru roboczego.

Bez certyfikatu APNs nie jest możliwe zarządzanie urządzeniami iOS.

Scenariusz tworzenia, odnawiania lub przesyłania certyfikatu APNs odbywa się w etapach:

 1. W Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud należy utworzyć żądanie podpisania certyfikatu (CSR).
 2. Na portalu firmy Apple Inc. otrzymujesz certyfikat APNs za pomocą podpisanego CSR, a następnie certyfikat ten należy zapisać na komputerze.
 3. Następnie należy przesłać otrzymany certyfikat APNs do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Wymaganie wstępne

Aby utworzyć certyfikat APNs, musisz uzyskać identyfikator Apple ID. Jeśli nie masz identyfikatora Apple ID, zarejestruj się w portalu Apple Push Certificates Portal. Zalecamy, aby nie używać osobistego numeru Apple ID.

Tworzenie lub odnawianie certyfikatu APNs

Procedury tworzenia nowego certyfikatu APNs i odnawiania istniejącego certyfikatu APNs, który wygasł, są podobne.

Jeśli masz aktywny certyfikat APNs, możesz go przesłać do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud bez konieczności tworzenia lub odnawiania certyfikatu APNs. Zapoznaj się z drugą procedurą w tej sekcji.

Certyfikat APNs zostaje utworzony za jednym razem. Musisz wykonać kroki jego utworzenia bez przerwy, gdyż proces zapisywania posiada znacznik czasu, który wygaśnie, jeśli proces tworzenia trwa zbyt długo.

W celu utworzenia lub odnowienia certyfikatu APNs:

 1. W sekcji Panel informacyjny, na zakładce Rozpoczęcie pracy, pod sekcją Zalecane, kliknij odnośnik Utwórz lub zaktualizuj certyfikat APNs.

  Kreator Create, renew, or upload an Apple Push Notification service certificate (APNs certificate) rozpoczyna się od strony z listą możliwych działań.

 2. Wybierz Utwórz certyfikat APNs lub opcję Odnów certyfikat APNs, a następnie kliknij Dalej.

  Spowoduje to otwarcie okna zawierającego listę kroków niezbędnych do wykonania w celu uzyskania certyfikatu APNs.

  Jeśli chcesz tylko przesłać przygotowany certyfikat APNs do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud, skorzystaj z procedury przedstawionej poniżej - Wczytywanie przygotowanego wcześniej certyfikatu APNs.

 3. Na liście kroków na stronie kreatora kliknij odnośnik Utwórz żądanie podpisania certyfikatu (CSR).

  Zostanie otwarte okno Create a CSR.

 4. Wypełnij następujące pola: Nazwa, Firma, Oddział, Miasto, Stan lub województwo i Kraj i region. W polu Nazwa określ swoje imię.

  Domyślnie, pole Firma określa nazwę Twojej firmy, a pole Kraj i region określa nazwę państwa i regionu, w którym zlokalizowana jest firma. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich wymienionych pól.

 5. Kliknij przycisk Utwórz CSR.

  Plik CSR zostanie utworzony. Plik CSR, który utworzyłeś, zostanie zapisany w folderze na komputerze. Domyślnie, wszystkie pobierane pliki są zapisywane w folderze Pobrane.

  Zostanie otwarte okno Request the public key of the APNs certificate

 6. Kliknij wskazany odnośnik, aby zalogować się do portalu Apple Push Certificates Portal.

  Nowa zakładka przeglądarki wyświetli okno Logowania z polami Apple ID i Hasło.

 7. Wprowadź Apple ID i Hasło swojej firmy i kliknij Zaloguj się.

  Zostanie otwarte okno Utwórz nowy certyfikat.

 8. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać na swoim komputerze podpisany plik CSR, a następnie kliknij Wczytaj.

  Zostanie otwarte okno Certyfikaty dla serwerów firm trzecich, przedstawiające Twoje certyfikaty.

 9. W ciągu danych certyfikatu kliknij Pobierz.

  Certyfikat APNs zostanie zapisany w folderze na komputerze.

 10. W Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud, na stronie Request the public key of the APNs certificate kliknij Dalej.
 11. Na stronie Wczytaj utworzony certyfikat APNs do Konsoli zarządzającej, która zostanie otwarta, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik certyfikatu APNs z wyświetlonej listy plików na komputerze.
 12. Kliknij Dalej.

  Zostanie otwarta strona Apple Push Notification service certificate details, która zawiera nazwę pobranego pliku, nazwę centrum certyfikacji oraz daty rozpoczęcia i zakończenia ważności certyfikatu.

 13. Kliknij Dalej.

  Spowoduje to otwarcie strony z monitem o utworzenie na dysku twardym komputera chronionej hasłem kopii zapasowej certyfikatu APNs.

 14. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana na certyfikacie APNs:
  • Dokończ tworzenie lub odnawianie certyfikatu APNs bez tworzenia kopii zapasowej.
  • Utwórz chronioną hasłem kopię zapasową certyfikatu APNs na dysku twardym swojego komputera.

  Opcja Utwórz chronioną hasłem kopię zapasową certyfikatu APNs na dysku twardym swojego komputera jest domyślnie zaznaczona.

 15. Jeśli wybierzesz opcję obejmującą utworzenie kopii certyfikatu APNs, wprowadź hasło do ochrony certyfikatu APNs, potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk Zapisz chronioną kopię certyfikatu APNs.
 16. Kliknij OK.

  Jeśli wybrałeś opcję, która obejmuje tworzenie kopii certyfikatu APNs, chroniona hasłem kopia certyfikatu APNs zostanie zapisana na dysku twardym Twojego komputera. Kreator przygotowywania certyfikatu APNs zostanie zamknięte.

Tworzenie lub odnawianie certyfikatu APNs zostało zakończone. Certyfikat APNs zostanie przesłany do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Przy każdym kroku procedury tworzenia lub odnawiania certyfikatu APNs możesz powrócić do poprzedniego kroku, klikając przycisk Wstecz.

Po pomyślnym utworzeniu lub odnowieniu certyfikatu APNs, możesz podłączyć urządzenia iOS do Kaspersky Endpoint Security Cloud, wysyłać polecenia do urządzeń iOS, instalować aplikacje na urządzeniach iOS i konfigurować te urządzenia za pomocą profilu zabezpieczeń.

Przesyłanie wcześniej przygotowanego certyfikatu APNs

W celu wysłania poprzednio przygotowanego certyfikatu APNs do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud:

 1. W sekcji Panel informacyjny, na zakładce Rozpoczęcie pracy, pod sekcją Zalecane, kliknij odnośnik Utwórz lub zaktualizuj certyfikat APNs.

  Kreator Create, renew, or upload an Apple Push Notification service certificate (APNs certificate) rozpoczyna się od strony z listą możliwych działań.

 2. Wybierz opcję Wczytaj przygotowany certyfikat APNs, a następnie kliknij Dalej.

  Spowoduje to otwarcie strony Wczytaj przygotowany wcześniej certyfikat APNs.

 3. Na stronie Wczytaj przygotowany wcześniej certyfikat APNs, która zostanie otwarta, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz plik certyfikatu APNs z listy plików wyświetlonej na komputerze.
 4. Kliknij Dalej.

  Jeśli plik certyfikatu APNs jest chroniony hasłem, zostanie otwarta strona z żądaniem podania hasła.

 5. Na stronie z żądaniem podania hasła wprowadź hasło ochrony pliku certyfikatu APNs, a następnie kliknij Dalej.

  Zostanie otwarta strona Szczegóły pobranego pliku certyfikatu, która wskaże nazwę pobranego pliku, nazwę centrum certyfikacji oraz daty rozpoczęcia i zakończenia ważności certyfikatu.

  Jeśli plik certyfikatu APNs nie pasuje do obszaru roboczego, z którym aktualnie pracujesz, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 6. Kliknij OK.

Certyfikat APNs zostanie przesłany do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Przy każdym kroku procedury przesyłania certyfikatu APNs możesz powrócić do poprzedniego kroku, klikając przycisk Wstecz.

Po pomyślnym przesłaniu certyfikatu APNs, możesz podłączyć urządzenia iOS do Kaspersky Endpoint Security Cloud, wysyłać polecenia do urządzeń iOS, instalować aplikacje na urządzeniach iOS i konfigurować te urządzenia za pomocą profilu zabezpieczeń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.