Dodawanie nowej firmy na stronie Kaspersky Business Hub

17 maja 2024

ID 101092

Ta procedura dodawania obszaru roboczego na stronie Kaspersky Business Hub dla nowej (drugiej i każdej kolejnej) firmy różni się od procedury tworzenia obszaru roboczego pierwszej firmy.

Jeśli utworzyłeś przynajmniej jeden obszar roboczy firmy za pomocą konta w Kaspersky Business Hub i chcesz dodać inny obszar roboczy, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że posiadasz następujące informacje:

 • Nazwę firmy, w której chcesz korzystać z rozwiązania programowego.
 • Kraj, w którym znajduje się firma. Jeśli Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, musisz także znać stan lub prowincję.
 • Całkowitą liczbę komputerów i urządzeń mobilnych w firmie, które chcesz chronić (ta informacja jest potrzebna tylko wtedy, gdy tworzysz obszar roboczy dla Kaspersky Endpoint Security Cloud).

W celu dodania nowej firmy na stronie Kaspersky Business Hub:

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do Kaspersky Business Hub.
 2. Zaloguj się na swoje konto Kaspersky Business Hub, określając nazwę użytkownika i hasło.
 3. Jeśli skonfigurujesz weryfikację dwuetapową, wprowadź jednorazowy kod zabezpieczający który jest wysyłany do Ciebie SMS-em lub generowany w aplikacji uwierzytelniającej (w zależności od skonfigurowanej metody weryfikacji dwuetapowej).
 4. Określ swój kraj, jeśli wcześniej nie podałeś tej informacji.

  Ta informacja jest niezbędna do wyświetlania cen licencji w odpowiedniej walucie.

 5. Na zakładce Firmy, w prawej części okna kliknij przycisk Nowa firma.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia obszaru roboczego. Przejdź przez kreator, korzystając z przycisku Dalej.

 6. W oknie Krok 01: Wybierz oprogramowanie wybierz rozwiązanie Kaspersky, którego planujesz użyć:
  • Kaspersky Endpoint Security Cloud, jeśli chcesz chronić komputery i urządzenia mobilne pracowników firmy.
  • Kaspersky Security for Microsoft Office 365, jeśli chcesz chronić skrzynki pocztowe Exchange Online, pliki OneDrive i strony SharePoint Online pracowników firmy.
 7. Na stronie Krok 02: Warunki korzystania z Kaspersky Endpoint Security Cloud wykonaj następujące czynności:
  1. Uważnie przeczytaj Umowę, Politykę prywatności i Umowę dotyczącą przetwarzania danych dla wybranego rozwiązania.
  2. Jeśli wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia Umowy oraz Umowy dotyczącej przetwarzania danych i jeśli jesteś świadomy, że Twoje dane będą zarządzane i przesyłane (w tym do innych krajów) w sposób opisany w Polityce prywatności, a także potwierdzasz, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś Politykę prywatności, zaznacz pola obok trzech wymienionych dokumentów i kliknij przycisk Akceptuję warunki.

   Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i postanowienia, nie korzystaj z wybranego rozwiązania Kaspersky.

   Jeśli klikniesz przycisk Nie akceptuję, proces tworzenia obszaru roboczego na Kaspersky Business Hub zostanie przerwany.

 8. W kroku Krok 03: Informacje o obszarze roboczym określ główne szczegóły swojej firmy.
  1. Wypełnij następujące wymagane pola:
   • Nazwa Twojej firmy. Określ nazwę firmy, w której chcesz korzystać z rozwiązania programowego. Możesz wprowadzić ciąg tekstowy o długości do 255 znaków. Ciąg może zawierać duże i małe litery, cyfry, odstępy, kropki, przecinki, minusy, kreski i podkreślenia. Określona nazwa firmy zostanie wyświetlona na stronie Kaspersky Business Hub i w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.
   • Kraj. Z listy rozwijalnej wybierz kraj, w którym znajduje się Twoja firma. Jeśli wybrałeś Stany Zjednoczone lub Kanada, wybierz stan lub prowincję z listy rozwijalnej Stan, która pojawi się poniżej tego pola.
   • Liczba urządzeń (tylko podczas tworzenia obszaru roboczego dla Kaspersky Endpoint Security Cloud). Wprowadź całkowitą liczbę komputerów i urządzeń mobilnych w firmie, które chcesz chronić.

    W tym polu można wprowadzić liczbę od 5 do 999. W niektórych regionach maksymalna dostępna liczba urządzeń może się różnić.

   • Centrum danych (tylko podczas tworzenia obszaru roboczego dla Kaspersky Security for Microsoft Office 365). Lokalizacja centrum danych, które będzie przetwarzało Twój ruch pocztowy i przechowywało bazy danych aplikacji. Wybierz lokalizację centrum danych zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi.

    Dostępne są następujące lokalizacje:

    • Północne stany USA
    • Europa zachodnia (Holandia)
  2. Uzupełnij pole Dodatkowy opis firmy (opcjonalnie).

   Może być przydatny, jeśli w Kaspersky Business Hub posiadasz kilka obszarów roboczych. Możesz wprowadzić ciąg tekstowy o długości do 255 znaków. Ciąg może zawierać duże i małe litery, cyfry, odstępy, kropki, przecinki, minusy, kreski i podkreślenia.

Nowa firma została dodana do Kaspersky Business Hub. Kaspersky Business Hub wyświetla stronę z monitem oczekiwania, aż obszar roboczy firmy będzie gotowy. Dalsze działania zależą od wybranego rozwiązania:

 • Kaspersky Endpoint Security Cloud. Wykonaj następujące czynności:
  1. W wiadomości dotyczącej utworzenia obszaru roboczego kliknij odnośnik, aby przejść do listy firm.
  2. Kliknij Przejdź do obszaru roboczego.

   Po kilku minutach, gdy obszar roboczy jest gotowy, zostanie otwarta Konsola zarządzająca. Konsolę zarządzającą możesz otworzyć także poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości e-mail wysłanej z Kaspersky. Tę wiadomość otrzymałeś na adres e-mail, który określiłeś podczas tworzenia konta na stronie Kaspersky Business Hub.

   Po otwarciu Konsoli zarządzającej, musisz przeprowadzić wstępną konfigurację Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 • Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Po utworzeniu obszaru roboczego zostajesz automatycznie przekierowany do Konsoli zarządzającej. Możesz przejść do konfigurowania połączenia z Exchange Online, konfigurowania połączenia z OneDrive, konfigurowania połączenia z SharePoint Online oraz do konfigurowania Konta Usługi.

Odnośnik z nazwą dodanej firmy pojawi się na stronie Twojego konta, w Kaspersky Business Hub, na liście firm.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.