Informacje o profilach zabezpieczeń

17 maja 2024

ID 101384

Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia scentralizowaną ochronę i zarządzanie urządzeniami przy użyciu profili zabezpieczeń.

profil zabezpieczeń to nazwany zestaw ustawień aplikacji Kaspersky Ten zestaw ustawień zapewnia bezpieczeństwo na komputerach i urządzeniach mobilnych dodanych do Kaspersky Endpoint Security Cloud. Pojedynczy profil (patrz rysunek poniżej) zawiera ustawienia dla urządzeń Windows, Mac, Android i iOS. Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń do urządzenia, które zostało dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud, ustawienia aplikacji Kaspersky na urządzeniu są zastępowane ustawieniami określonymi w profilu.

Pojedynczy profil zabezpieczeń

Przy użyciu profili zabezpieczeń możesz wykonać następujące czynności:

  • Utworzyć, zdefiniować i zastosować standardowe zestawy ustawień dla określonych użytkowników i grup użytkowników w swojej firmie.
  • Szybko zmienić wartości określonych ustawień lub grup ustawień w nagłym przypadku lub gdy zmieniły się warunki pracy użytkowników.

Możesz przypisać profil zabezpieczeń tylko do użytkowników i grup użytkowników. Profil zabezpieczeń przypisany do właściciela urządzenia jest stosowany do urządzenia.

Do użytkownika lub grupy użytkowników można przypisać tylko jeden profil zabezpieczeń.

Kaspersky Endpoint Security Cloud zawiera Domyślny profil zabezpieczeń skonfigurowany przez ekspertów z Kaspersky. Profil Domyślny jest automatycznie stosowany do urządzenia po dodaniu tego urządzenia do listy urządzeń Kaspersky Endpoint Security Cloud, jeśli właścicielowi urządzenia nie przypisano innego profilu.

Każdy profil zabezpieczeń posiada poziom ochrony. Poziom ochrony pokazuje, jak dobrze profil chroni urządzenia użytkowników. Poziom ochrony zależy od tego, czy składniki ochrony są włączone w ustawieniach profilu oraz od tego, czy korzystasz z Kaspersky Security Network w swoim obszarze roboczym. Możesz zarządzać poziomem ochrony na jednej stronie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.