Przypisywanie profilu zabezpieczeń do użytkownika lub grupy użytkowników

17 maja 2024

ID 101432

Profil zabezpieczeń (z wyjątkiem profilu Domyślny) można przypisać nie więcej niż 50 grupom użytkowników lub indywidualnym użytkownikom.

W celu przypisania profilu zabezpieczeń do użytkownika lub grupy użytkowników:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy profilu zabezpieczeń, który chcesz przypisać do użytkownika lub grupy użytkowników.
 4. Kliknij przycisk Przypisz do użytkowników znajdujący się nad listą profili zabezpieczeń lub kliknij odnośnik Przypisz do użytkowników na liście profili zabezpieczeń.

  Otworzy się okno zawierające listę użytkowników.

 5. Zaznacz pola wyboru obok użytkowników i grup użytkowników, którym chcesz przypisać profil zabezpieczeń.

  Jeśli wybrano profil zabezpieczeń inny niż Domyślny i jeśli łączna liczba wybranych grup użytkowników lub indywidualnych użytkowników przekroczy 50, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wyczyść dodatkowe pola wyboru, aby pozbyć się ostrzeżenia.

 6. Kliknij OK.

Profil zabezpieczeń zostanie przypisany do wybranych użytkowników i grup użytkowników. Profil zabezpieczeń, który został przypisany użytkownikowi, pojawia się na głównej liście użytkowników i na stronie z informacjami o użytkowniku. Profil zabezpieczeń przypisany do grupy użytkowników zostanie zastosowany do wszystkich użytkowników w tej grupie. Nie można przypisać indywidualnego profilu zabezpieczeń do użytkownika należącego do grupy użytkowników.

Zobacz również:

Kopiowanie profilu zabezpieczeń

Przeglądanie listy użytkowników

Edytowanie informacji o użytkowniku

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.