Dodawanie użytkowników do grupy

17 maja 2024

ID 101439

Możesz dodać konta użytkowników do wcześniej utworzonej grupy z listy użytkowników lub z wewnątrz grupy.

Aby dodać konta użytkowników do grupy z listy użytkowników:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

  Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście użytkowników zaznacz pola obok kont użytkowników, które chcesz dodać do grupy.
 4. Kliknij przycisk Przenieś do grupy, znajdujący się nad listą.

  Przycisk Przenieś do grupy jest dostępny tylko wtedy, gdy utworzono przynajmniej jedną grupę.

  Zostanie otwarte okno Przenieś użytkowników do grupy.

 5. Z listy rozwijanej wybierz nazwę grupy, do której chcesz przenieść zaznaczone konta użytkowników.
 6. Kliknij przycisk OK.

Konta użytkowników zostają dodane do grupy.

Użytkownik dodany do grupy nie jest wyświetlany na głównej liście użytkowników. Profil zabezpieczeń, który został przypisany do użytkownika, jest zastępowany profilem zabezpieczeń przypisanym do grupy, do której dodano konto użytkownika.

Aby dodać konta użytkowników do grupy z wewnątrz grupy:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

  Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij nazwę grupy, do której chcesz dodać konta użytkowników.

  Pojawi się okno grupy.

 4. Kliknij przycisk Dodaj użytkowników do grupy.

  Pojawi się okno Dodaj użytkowników do grupy <nazwa grupy>.

 5. Wybierz, czy chcesz dodać istniejących użytkowników, czy nowych użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli wybrano dodanie istniejących użytkowników, Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetli listę kont użytkowników. Zaznacz pola wyboru obok kont użytkowników, które chcesz dodać do grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Jeśli wybrano dodanie nowych użytkowników, otworzy się okno Dodaj użytkowników. Dalsze działania są takie same jak podczas początkowego dodawania użytkowników do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Konta użytkowników zostają dodane do grupy.

Użytkownik dodany do grupy nie jest wyświetlany na głównej liście użytkowników. Profil zabezpieczeń, który został przypisany do użytkownika, jest zastępowany profilem zabezpieczeń przypisanym do grupy, do której dodano konto użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.