Przeglądanie listy użytkowników

17 maja 2024

ID 101706

Sekcja Użytkownicy Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla użytkowników i grupy użytkowników, które są dodane do Konsoli zarządzającej.

Lista zawiera kolumny zawierające następujące informacje o użytkownikach i ich urządzeniach:

 • Stan. Ikona odzwierciedla stan ochrony urządzeń użytkownika (komputery i/lub urządzenia mobilne podłączone do Kaspersky Endpoint Security Cloud), w kolejności malejącej priorytetu:
  • Czerwony wykrzyknik w czerwonym kwadracie (Krytyczny). Na co najmniej jednym urządzeniu użytkownika wystąpiło zdarzenie krytyczne.
  • Żółty wykrzyknik w żółtym trójkącie (Ostrzeżenie). Na co najmniej jednym urządzeniu użytkownika wystąpiło ważne zdarzenie, które wymaga uwagi.
  • Zielony znacznik wyboru w zielonym kółku (OK). Na urządzeniach użytkowników nie wystąpiły ani ważne zdarzenia, ani zdarzenia krytyczne.
  • Niebieski znak zapytania w niebieskim kółku (Brak danych). Użytkownik nie posiada urządzeń, które zostały podłączone do Kaspersky Endpoint Security Cloud lub nie można pobrać żadnych danych dotyczących zdarzeń, które miały miejsce na takich urządzeniach.

  Jeśli użytkownik posiada kilka urządzeń z różnymi stanami, wyświetlany jest najpoważniejszy stan. Na przykład, jeśli na różnych urządzeniach wystąpi zdarzenie ważne i zdarzenie krytyczne, zostanie wyświetlony status odpowiadający krytycznemu.

 • Użytkownik/Grupa. Zawiera nazwę użytkownika i adres e-mail (dla użytkowników autonomicznych) lub nazwę grupy i liczbę użytkowników w grupie (dla grup użytkowników). Możesz kliknąć odnośnik z nazwą, aby przejść na stronę zawierającą szczegółowe informacje o użytkowniku lub grupie użytkowników.
 • Liczba urządzeń. Zawiera liczbę urządzeń, które należą do użytkownika lub grupy użytkowników i które są podłączone do Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 • Komentarz. Zawiera komentarz wpisany podczas edytowania informacji o użytkowniku lub dodawania grupy użytkowników.
 • Prawa dostępu. Zawiera prawa dostępu, które zostały przyznane użytkownikowi. Znacznik Administrator oznacza, że użytkownik uzyskał uprawnienia administratora. Jeśli użytkownik nie uzyskał praw administratora, ta kolumna pozostaje pusta dla tego użytkownika.
 • Profil zabezpieczeń. Zawiera profil zabezpieczeń, który zostały przypisany do użytkownika lub grupy użytkowników. W razie potrzeby można przypisać inny profil zabezpieczeń, wybierając go z listy rozwijalnej. Podany profil zabezpieczeń jest natychmiast stosowany do urządzeń użytkownika.

Możesz filtrować listy użytkowników według stanu urządzeń użytkowników:

W celu filtrowania listy kont użytkowników,

Obok Pokaż użytkowników kliknij odnośnik z żądanym stanem.

Aby usunąć filtr,

Kliknij odnośnik Wszystkie.

Możesz posortować listę kont użytkowników według kolumny: Stan, Użytkownik/Grupa, Liczba urządzeń, Komentarz lub Prawa dostępu.

W celu posortowania listy:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Pole Szukaj znajduje się nad listą. W przypadku długiej listy możesz użyć tego pola do szybkiego wyszukania i przełączenia na obiekt.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.