Informacje o kategoriach plików w sekcji Kwarantanna

17 maja 2024

ID 119654

Aplikacje zabezpieczające mogą przenosić pliki do Kwarantanny lub tworzyć kopie zapasowe podczas uruchamiania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na zarządzanych urządzeniach.

Sekcja Kwarantanna Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud zawiera trzy kategorie obiektów:

 • Kwarantanna i kopia zapasowa

  Ta kategoria obejmuje pliki, których nie można wyleczyć lub które zostały uznane za prawdopodobnie zainfekowane w momencie wykrycia, a także pliki, które zostały usunięte lub zmodyfikowane podczas leczenia.

  Kwarantanna może zawierać pliki, których rozmiar nie przekracza 100 MB. Jeśli plik, który ma zostać poddany kwarantannie, jest większy, pozostaje on nienaruszony, a Kaspersky Endpoint Security for Windows generuje odpowiednie zdarzenie.

 • Nieprzetworzone pliki

  Ta kategoria obejmuje pliki, których leczenie nie powiodło się lub zostało odroczone (na przykład, plik, który jest aktualnie używany przez inny proces, lub zarchiwizowany plik, który nie jest obsługiwany w bieżącej wersji Kaspersky Endpoint Security Cloud).

 • Wykrycia reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii

  Ta kategoria obejmuje zdarzenia dotyczące wykryć dokonanych podczas uczenia reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii w trybie Smart. Podczas przetwarzania listy wykryć można je potwierdzić lub dodać do wykluczeń w zależności od tego, czy wykrycie jest faktycznie nieprawidłowym zachowaniem.

Wybranie sekcji Kwarantanna w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud powoduje wyświetlenie listy plików w kategorii Kwarantanna i kopia zapasowa.

Sekcja Kwarantanna wyświetla pliki wykryte na urządzeniach Windows i urządzeniach Mac. Wykrycia Adaptacyjnej kontroli anomalii są dokonywane tylko na urządzeniach z systemem Windows

Obiekty w sekcji Kwarantanna są przechowywane w zaszyfrowanej formie.

W sekcji Kwarantanna możliwe jest wykonywanie następujących czynności:

 • Przeglądanie informacji o plikach.
 • Przywracanie plików do ich oryginalnych folderów na urządzeniu.
 • Usuwanie plików.

Lista plików w kategoriach Kwarantanna i kopia zapasowa i Nieprzetworzone pliki jest wyświetlana jako tabela z następującymi kolumnami:

 • Plik

  Nazwa pliku i wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, na którym został wykryty plik.

 • Nazwa urządzenia

  Nazwa urządzenia, na którym wykryto plik.

 • Właściciel urządzenia

  Nazwa właściciela urządzenia, na którym został wykryty plik.

 • Lokalizacja (tylko w kategorii Kwarantanna i kopia zapasowa)

  Miejsce umieszczenia pliku: Kwarantanna lub Kopia zapasowa.

 • Ostatnia operacja

  Ostatnie działanie wykonane na pliku, w tym godzina, data i nazwa inicjatora działania.

Możesz posortować listę plików według kolumny Nazwa.

W celu posortowania listy:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.