Przypisywanie właściciela do urządzenia Windows lub urządzenia Mac

17 maja 2024

ID 123338

Przypisanie właściciela urządzenia Windows lub urządzenia Mac umożliwia szybkie określenie i zmianę ustawień zabezpieczeń urządzenia. Możesz użyć różnych profili zabezpieczeń do zarządzania urządzeniami należącymi do różnych użytkowników i grup użytkowników.

Domyślny profil zabezpieczeń jest stosowany do urządzenia, które nie posiada właściciela, na przykład, serwera. Nie możesz przypisać profilu zabezpieczeń, skonfigurowanego przez Ciebie, do urządzenia bez właściciela.

Możesz przypisać tego samego właściciela do grupy urządzeń. Możesz również przypisać właściciela do pojedynczego urządzenia z systemem Windows lub Mac.

Aby przypisać lub zmienić właściciela jednego lub kilku urządzeń z systemem Windows i Mac:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Zaznacz pole obok nazw urządzeń, do których chcesz przypisać właściciela.
 4. Kliknij przycisk Przypisz właściciela, znajdujący się nad listą urządzeń.

  Zostanie wyświetlona lista użytkowników.

 5. Jeśli to konieczne, kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny, aby posortować listę użytkowników lub użyj pola wejściowego Szukaj, aby szybko przełączyć się na użytkownika na długiej liście.
 6. Kliknij wiersz z nazwą użytkownika, którego chcesz przypisać jako właściciela urządzenia.
 7. Kliknij przycisk OK na liście użytkowników.

  Lista użytkowników jest zamknięta.

Na liście urządzeń będą wyświetlani przypisani właściciele urządzeń Windows i Mac. Jeśli urządzenie miało wcześniej właściciela, nowy właściciel zastępuje starego.

Aby przypisać właściciela do pojedynczego urządzenia z systemem Windows lub urządzenia Mac, które nie zostało przypisane do właściciela:

 1. Wyświetl właściwości urządzenia z systemem Windows lub Mac.

  Jeśli urządzenie bez właściciela działa pod kontrolą systemu Windows, Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetli alias użytkownika ostatniej osoby, która zalogowała się na tym urządzeniu. Możesz użyć tych informacji podczas wybierania użytkownika, którego chcesz przypisać jako właściciela urządzenia.

 2. W oknie właściwości urządzenia kliknij odnośnik Przypisz właściciela.

  Zostanie wyświetlona lista użytkowników.

 3. Jeśli to konieczne, kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny, aby posortować listę użytkowników lub użyj pola wejściowego Szukaj, aby szybko przełączyć się na użytkownika na długiej liście.
 4. Kliknij wiersz z nazwą użytkownika, którego chcesz przypisać jako właściciela urządzenia.
 5. Kliknij przycisk OK na liście użytkowników.

  Lista użytkowników jest zamknięta. Powrócisz do okna właściwości urządzenia.

Na liście urządzeń będzie wyświetlany właściciel przypisany do urządzenia Windows lub Mac.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.