Konfigurowanie hasła na urządzeniach Android

17 maja 2024

ID 124704

Możesz skonfigurować hasło odblokowujące urządzenie tylko wtedy, gdy program Kaspersky Endpoint Security for Android został ustawiony jako administrator urządzenia.

Możesz nałożyć ograniczenia dotyczące aktywności użytkownika na urządzeniu w przypadku, gdy hasło odblokowujące jest słabe (na przykład, zablokować urządzenie). Ograniczenia można nałożyć przy użyciu komponentu Kontrola zgodności. W tym celu, w ustawieniach reguły skanowania należy wybrać kryterium Hasło odblokowujące nie spełnia wymagań bezpieczeństwa.

Na pewnych urządzeniach Samsung działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, jeśli użytkownik spróbuje skonfigurować nieobsługiwane metody odblokowania urządzenia (na przykład, wzór), urządzenie może zostać zablokowane, gdy spełnione będą następujące warunki: włączona jest ochrona przed dezinstalacją Kaspersky Endpoint Security for Android oraz ustawione są wymagania wobec siły hasła odblokowującego ekran. Aby odblokować urządzenie, należy wysłać specjalne polecenie na urządzenie.

W celu ustawienia hasła odblokowującego na urządzeniach Android:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować hasło odblokowujące.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Android wybierz sekcję Ustawienia zabezpieczeń.
 6. Zmień przełącznik na Blokada ekranu jest włączona.
 7. Kliknij odnośnik Ustawienia pod przyciskiem Blokada ekranu jest włączona.

  Zostanie otwarta strona ustawień hasła.

 8. Z listy rozwijalnej wybierz minimalną liczbę znaków, jaka powinna znajdować się w haśle odblokowującym.

  Możesz wybrać 4, 8, 12 lub 16 znaków.

 9. Jeśli to konieczne, zaznacz pole Zezwól na korzystanie z odcisku palca w celu odblokowania ekranu.

  Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń na urządzeniu, Kaspersky Endpoint Security Cloud sprawdza, czy istnieje hasło odblokowujące i czy testuje siłę hasła. Jeśli na urządzeniu nie ma ustawionego hasła odblokowującego lub jeśli siła hasła nie spełnia wymagań, użytkownik otrzyma powiadomienie z prośbą o ustawienie lub zmianę hasła.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.