Informacje o przekazywaniu danych

17 maja 2024

ID 127176

Kaspersky Endpoint Security Cloud jest przeznaczony do zarządzania aplikacjami zabezpieczającymi, które zostały podłączone do oprogramowania, zgodnie z listą obsługiwanych aplikacji i w ramach funkcjonalności opisanych w systemie pomocy.

Aby korzystać z Kaspersky Endpoint Security Cloud, należy utworzyć konto na stronie internetowej Posiadacza praw (Kaspersky) dostępnej pod adresem cloud.kaspersky.com i podłączyć oprogramowanie zabezpieczające, zainstalowane na urządzeniach użytkowników. Korzystając z oprogramowania, zgadzasz się, że wspomniane oprogramowanie może pobierać dane z urządzeń, na których są zainstalowane aplikacje zabezpieczające. Oprogramowanie może także przechowywać, przetwarzać i wyświetlać informacje, które mają zapewnić funkcjonalność oprogramowania.

Poprzez utworzenie konta i podłączenie zarządzanego oprogramowania zabezpieczającego z oprogramowaniem potwierdzasz, że jesteś jedynym właścicielem wszystkich dostarczonych danych lub masz prawo udostępniać jakiekolwiek dane.

 1. W celu identyfikacji urządzenia i zarządzania nim Kaspersky Endpoint Security Cloud może otrzymywać, przechowywać i przetwarzać typy danych wymienione w odpowiednich umowach i umowach dotyczących przetwarzania danych, które użytkownik przeczytał i zaakceptował podczas tworzenia i korzystania z obszaru roboczego Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W celu udoskonalenia rozwiązania mogą być używane następujące dane:
  • Dane dotyczące obszaru roboczego: identyfikator obszaru roboczego, data utworzenia, kraj, stan (tylko w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie); liczba urządzeń w firmie, która została określona podczas rejestracji; identyfikator i region wirtualnego Serwera administracyjnego
  • Liczba urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym, które są podłączone do obszaru roboczego, rozkład podłączonych urządzeń według typu
  • Liczba użytkowników w obszarze roboczym, liczba grup użytkowników w obszarze roboczym, liczba użytkowników z uprawnieniami administratora
  • Data ostatniej autoryzacji administratora w obszarze roboczym
  • Informacje o wykorzystanej licencji: typ licencji (komercyjna, subskrypcja, wersja testowa), ograniczenie licencji na liczbę urządzeń, liczba podłączonych urządzeń, data wygaśnięcia poprzednio używanej licencji, data rozpoczęcia okresu obowiązywania licencji, numer zamówienia dla licencji w system zarządzania zamówieniami; nazwa firmy partnerskiej, która sprzedała licencję; oprogramowanie, którego dotyczy licencja
  • Nazwy i wersje aplikacji zabezpieczających podłączonych do obszaru roboczego
  • Czy administrator zalogował się do obszaru roboczego, ale nie wykonał żadnych czynności związanych z zarządzaniem lub konfiguracją podczas sesji połączenia

Dane i kopie zapasowe są usuwane z infrastruktury oprogramowania na podstawie następujących zasad:

 1. Jeśli oprogramowanie zostało użyte na licencji testowej, dane dotyczące obszaru roboczego są automatycznie usuwane po miesiącu od wygaśnięcia licencji testowej.
 2. Jeśli oprogramowanie zostało użyte na licencji komercyjnej lub subskrypcji, dane dotyczące obszaru roboczego są automatycznie usuwane po trzech miesiącach od wygaśnięcia licencji lub subskrypcji.
 3. Kopie zapasowe danych są przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące po ich utworzeniu.
 4. Kaspersky może usunąć dane obszaru roboczego na żądanie firmy. W tym przypadku dane są usuwane po otrzymaniu zgłoszenia przez dział pomocy technicznej Kaspersky. Wszystkie informacje w kopiach zapasowych są automatycznie usuwane po usunięciu tych kopii zapasowych.
 5. Użytkownik może ręcznie usunąć skojarzone konto wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami na stronie Kaspersky Business Hub lub za pośrednictwem serwisu My Kaspersky.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.