Kontrola zgodności urządzeń Android z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa

17 maja 2024

ID 129103

Funkcja Kontrola zgodności zapewnia zgodność urządzeń z systemem Android z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzenia regulują firmowe wymagania bezpieczeństwa. Na przykład na urządzeniu musi być włączona ochrona w czasie rzeczywistym, bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem muszą być aktualne, a hasło urządzenia musi być wystarczająco silne. Kontrola zgodności oparta jest na liście reguł. Reguła zgodności obejmuje następujące komponenty:

 • Kryterium sprawdzania urządzenia (na przykład brak niedozwolonych aplikacji na urządzeniu)
 • Przedział czasu, jaki został przydzielony użytkownikowi na wyeliminowanie niezgodności (na przykład 24 godziny)
 • Działanie, które zostanie podjęte na urządzeniu, jeśli użytkownik nie wyeliminuje niezgodności w ustawionym czasie (na przykład, blokada urządzenia)

Jeśli użytkownik nie wyeliminuje braku zgodności w ciągu określonego czasu, dostępne będą następujące działania:

 • Blokuj wszystkie próby uruchomienia aplikacji. Zablokowane jest uruchamianie wszystkich aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika.
 • Zablokuj urządzenie. Urządzenie mobilne jest zablokowane. Aby uzyskać dostęp do danych, należy odblokować urządzenie. Jeśli przyczyna zablokowania urządzenia nie zostanie usunięta po odblokowaniu urządzenia, urządzenie zostanie zablokowane ponownie po określonym czasie.
 • Przywróć ustawienia fabryczne. Wszystkie dane zostają usunięte z urządzenia mobilnego i zostają przywrócone jego ustawienia fabryczne. Po zakończeniu tego działania, urządzenie nie będzie już zarządzanym urządzeniem. Aby połączyć urządzenie z Kaspersky Endpoint Security Cloud, należy ponownie zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Android.

W celu skonfigurowania Kontroli zgodności na urządzeniach Android:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować Kontrolę zgodności.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Android wybierz sekcję Ustawienia zarządzania.
 6. W sekcji Kontrola zgodności nie jest skonfigurowana kliknij odnośnik Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona ustawień Kontroli zgodności.

 7. Zmień przycisk przełącznika na Powiadamianie administratora jest włączone.

  Jeśli urządzenie nie spełnia firmowych wymagań bezpieczeństwa, otrzymasz odpowiednie powiadomienie.

 8. Zmień przycisk przełącznika na Powiadamianie użytkownika jest włączone.

  Jeśli urządzenie nie spełnia firmowych wymagań bezpieczeństwa, użytkownik urządzenia zostanie zapytany o usunięcie niezgodności.

 9. W sekcji Reguły zgodności kliknij Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona przedstawiająca listę reguł skanowania urządzeń.

 10. Utwórz listę reguł, aby sprawdzić, czy urządzenie spełnia firmowe wymagania bezpieczeństwa:
  1. Kliknij Dodaj.

   Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia reguł zgodności urządzenia.

  2. Wybierz kryterium sprawdzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz odstęp czasu przeznaczony dla użytkownika na usunięcie niezgodności i akcję, która ma być podjęta na urządzeniu, jeśli niezgodność nie zostanie wyeliminowana.

   Za pomocą pól wyboru możesz utworzyć i włączyć wiele akcji i ograniczeń czasowych dla pojedynczej reguły. Na przykład, jeśli niezgodność nie zostanie usunięta w ciągu jednej godziny, dostęp do danych firmowych zostanie zablokowany na urządzeniu. Jeśli niezgodność nie została wyeliminowana w przeciągu czterech godzin, urządzenie zostanie zablokowane.

  4. Kliknij OK.

   Reguła, którą utworzyłeś, zostanie dodana do listy reguł zgodności na urządzeniu.

 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń zarządzane urządzenie będzie kontrolowane pod kątem zgodności z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa przy każdej synchronizacji z Kaspersky Endpoint Security Cloud. Jeśli zarządzane urządzenie nie spełnia firmowych wymagań bezpieczeństwa, czynności określone w ustawieniach Kontroli zgodności zostaną zastosowane do urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.