Konfigurowanie ustawień komponentu Ochrona WWW na urządzeniach Windows

17 maja 2024

ID 130401

Komponent Ochrona WWW chroni przychodzące i wychodzące dane, które są przesyłane za pośrednictwem protokołów HTTP i FTP, na komputer i z komputera. Składnik sprawdza również adresy URL na liście szkodliwych lub phishingowych adresów internetowych.

Jeśli włączysz funkcję Skanowanie połączeń szyfrowanych, składnik Ochrona WWW chroni również dane przesyłane za pośrednictwem połączeń szyfrowanych (na przykład przy użyciu protokołu HTTPS). Możesz także skonfigurować listę zaufanych domen. Komponent nie będzie kontrolować i przetwarzać połączeń szyfrowanych nawiązanych podczas odwiedzania tych domen.

W celu skonfigurowania ustawień komponentu Ochrona WWW na urządzeniach Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na którym chcesz skonfigurować komponent Ochrona WWW.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Ustawienia zabezpieczeń.
 6. Zmień przełącznik na Ochrona WWW włączona.
 7. Kliknij odnośnik Ustawienia pod przyciskiem Ochrona WWW włączona.

  Zostanie otwarta strona z ustawieniami modułu Ochrona WWW.

 8. W sekcji Poziom ochrony wybierz poziom ochrony, który spełnia wymagania ochrony urządzenia.
 9. W sekcji Działanie podejmowane w przypadku wykrycia zagrożenia wybierz akcję, jaką Ochrona WWW wykona na zainfekowanym obiekcie.
 10. W sekcji Wykluczenia Ochrony WWW kliknij Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenia.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W celu dodania adresu URL, który ma być wykluczony ze skanowania:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.

    Zostanie otwarte okno Nowy wpis.

   2. W polu wejściowym określ adres URL, który ma zostać wykluczony.

    Podczas określania adresu URL można użyć znaku * (gwiazdka), który zastępuje dowolny zestaw znaków.

    Na przykład określ example.com, aby wykluczyć tylko tę stronę internetową lub *.example.com/* aby wykluczyć wszystkie strony internetowe w tej witrynie.

   3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Nowy wpis.

    Dodany adres URL pojawi się na liście wykluczeń ze skanowania w oknie Wykluczenia.

  • Aby zmodyfikować adres URL wykluczony ze skanowania:
   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganego adresu URL.
   2. Kliknij przycisk Modyfikuj.

    Zostanie otwarte okno Nowy wpis. Zawiera wybrany adres URL.

   3. Wprowadź niezbędne zmiany.
   4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Nowy wpis.

    Zmodyfikowany adres URL jest wyświetlany na liście wykluczeń w oknie Wykluczenia.

  • W celu usunięcia adresu URL z listy wykluczeń ze skanowania:
   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganego adresu URL.
   2. Kliknij przycisk Usuń.

    Usunięty adres URL zniknie z listy wykluczeń w oknie Wykluczenia.

 12. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, Ochrona WWW zostanie włączona na urządzeniach Windows. Ten komponent przechwytuje i analizuje strony internetowe oraz pliki, do których użytkownik uzyskał dostęp, skanując je w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.