Konfigurowanie ustawień komponentu Ochrona sieci na urządzeniach Windows

17 maja 2024

ID 130403

Moduł Ochrona sieci monitoruje przychodzący ruch sieciowy na urządzeniu Windows pod kątem aktywności typowej dla ataków sieciowych. Po wykryciu próby ataku sieciowego na komputer użytkownika funkcja Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi blokuje aktywność sieciową atakującego komputera.

W celu skonfigurowania ustawień komponentu Ochrona sieci na urządzeniach Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzenia, na którym chcesz skonfigurować komponent Ochrona sieci.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Ustawienia zabezpieczeń.
 6. Zmień przełącznik na Ochrona sieci włączona.
 7. Kliknij odnośnik Ustawienia pod przyciskiem Ochrona sieci włączona.

  Zostanie otwarta strona z ustawieniami modułu Ochrona sieci.

 8. W sekcji Ustawienia Ochrony sieci zmień przycisk przełącznika na Dodaj atakujący komputer do listy blokowanych komputerów.
 9. W polu Czas blokowania atakującego komputera (min) określ liczbę minut, w trakcie których aktywność sieciowa atakującego komputera zostanie zablokowana.
 10. W sekcji Wykluczenia modułu Ochrona sieci kliknij Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenia.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W celu dodania adresu IP, który ma być wykluczony ze skanowania:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.

    Zostanie otwarte okno Nowy wpis.

   2. Na liście Protokół wybierz protokół adresu IP, który ma zostać wykluczony.
   3. W polu Adres IP wprowadź adres IP, który ma zostać wykluczony.
   4. Jeśli wartość Protokół na to pozwala, wprowadź port lub porty. Można określić pojedynczy port, zakres portów lub listę portów i zakresów rozdzielonych przecinkami.
   5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Nowy wpis.

    Dodany adres IP pojawi się na liście wykluczeń ze skanowania w oknie Wykluczenia.

  • Aby zmodyfikować adres IP wykluczony ze skanowania:
   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganego adresu IP.
   2. Kliknij przycisk Modyfikuj.

    Zostanie otwarte okno Nowy wpis. Zawiera wybrany adres IP.

   3. Wprowadź niezbędne zmiany.
   4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Nowy wpis.

    Zmodyfikowany adres IP jest wyświetlany na liście wykluczeń w oknie Wykluczenia.

  • W celu usunięcia adresu IP z listy wykluczeń ze skanowania:
   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganego adresu IP.
   2. Kliknij przycisk Usuń.

    Usunięty adres IP zniknie z listy wykluczeń w oknie Wykluczenia.

 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, Ochrona sieci zostanie włączona na urządzeniach Windows.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.