Zarządzanie uruchamianiem aplikacji na urządzeniach z systemem Android

17 maja 2024

ID 130463

Możesz zablokować uruchamiania aplikacji na urządzeniach z systemem Android, jeśli te aplikacje nie spełniają firmowych wymagań bezpieczeństwa. Uruchamianie aplikacji jest ograniczone przez Kontrolę aplikacji. Kontroli aplikacji można użyć także do zapytania użytkownika o zainstalowanie wymaganych i zalecanych aplikacji na urządzeniu lub o usunięcie zabronionych aplikacji. Kontrola aplikacji opiera się na liście reguł.

Aby korzystać z Kontroli aplikacji na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemu Android 5.0 lub nowszego, Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa Ułatwień dostępu. Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli okno z pytaniem o ustawienie aplikacji jako usługi Ułatwień dostępu poprzez Kreator wstępnej konfiguracji. Użytkownik może pominąć ten krok lub wyłączyć usługę w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W tym przypadku Kontrola aplikacji nie będzie uruchomiona.

W celu skonfigurowania Kontroli aplikacji na urządzeniach Android:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować Kontrolę aplikacji.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Android wybierz sekcję Ustawienia zarządzania.
 6. W sekcji Kontrola aplikacji nie jest skonfigurowana kliknij odnośnik Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona ustawień Kontroli aplikacji.

 7. Ustaw przełącznik na Generowanie zdarzeń podczas instalacji aplikacji jest włączone.

  Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, Kaspersky Endpoint Security Cloud generuje raport dotyczący aplikacji, które zostały zainstalowane na urządzeniu. Ten raport można przejrzeć w Konsoli zarządzającej, we właściwościach urządzenia mobilnego. Otrzymasz ten raport za każdym razem, gdy aplikacja będzie instalowana na lub usuwana z urządzenia.

 8. W sekcji Tryb działania kliknij odnośnik Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno wyboru trybu Kontroli aplikacji, które oferuje także ustawienia zaawansowane.

 9. Wybierz tryb Kontroli aplikacji:
  • Aby zezwolić użytkownikowi na uruchamianie wszystkich aplikacji za wyjątkiem tych zablokowanych przez listę reguł Kontroli aplikacji, wybierz tryb Blokuj wyłącznie zabronione aplikacje.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na uruchamianie tylko aplikacji oznaczonych jako dozwolone, zalecane lub wymagane na liście reguł Kontroli aplikacji, wybierz tryb Blokuj wszystkie aplikacje za wyjątkiem dozwolonych.
 10. Zdefiniuj ustawienia zaawansowane Kontroli aplikacji:
  • Aby umożliwić Kaspersky Endpoint Security Cloud generowanie raportu dotyczącego zabronionych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym użytkownika bez blokowania tych aplikacji, zaznacz pole Nie blokuj zabronionych aplikacji, tylko raportuj.

   Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, Kaspersky Endpoint Security Cloud generuje raport dotyczący zabronionych aplikacji, które zostały zainstalowane na urządzeniu. Ten raport można przejrzeć w Konsoli zarządzającej, we właściwościach urządzenia mobilnego.

  • Aby umożliwić Kaspersky Endpoint Security Cloud blokowanie aplikacji systemowych (takich, jak standardowa przeglądarka Android) w trybie Blokuj wszystkie aplikacje za wyjątkiem dozwolonych, zaznacz pole Blokuj aplikacje systemowe.

   Eksperci z Kaspersky nie zalecają włączania blokowania uruchamiania aplikacji systemowych, gdyż może to prowadzić do błędów w działaniu urządzenia.

 11. Kliknij OK.
 12. Utwórz listę reguł Kontroli aplikacji:
  1. Kliknij Dodaj.

   Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia reguł Kontroli aplikacji.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora tworzenia reguł Kontroli aplikacji.

  Utworzona reguła zostanie dodana do listy reguł Kontroli aplikacji.

 13. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, Kontrola aplikacji zostanie skonfigurowana na urządzeniach Android. W zależności od ustawień Kontroli aplikacji, użytkownik urządzenia zostanie poproszony o usunięcie zabronionych aplikacji lub zainstalowanie wymaganych i zalecanych aplikacji. Możesz nałożyć ograniczenia na aktywność użytkownika na urządzeniu, na którym są zainstalowane zablokowane aplikacje lub nie są zainstalowane wymagane aplikacje (na przykład, zablokować urządzenie). Ograniczenia można nałożyć przy użyciu komponentu Kontrola zgodności. W tym celu, w ustawieniach reguły skanowania należy wybrać kryterium Zainstalowane są zabronione aplikacje, Zainstalowane są aplikacje z zabronionych kategorii lub Nie wszystkie wymagane aplikacje są zainstalowane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.