Włączanie i wyłączanie przesyłania plików zrzutu pamięci i plików śledzenia do Kaspersky w celu przeprowadzenia ich analizy

24 maja 2023

ID 131583

Aby sprawdzić możliwe błędy w działaniu aplikacji zabezpieczającej na urządzeniu Windows, specjaliści z pomocy technicznej mogą potrzebować szczegółowych danych systemu i zdarzeń, które wystąpiły w trakcie działania aplikacji. Te informacje są przechowywane w plikach zrzutu pamięci i plikach śledzenia, utworzonych przez aplikację zabezpieczającą na urządzeniach Windows użytkowników końcowych. Możesz włączyć i wyłączyć przesyłanie plików zrzutu pamięci i plików śledzenia z urządzeń Windows użytkowników do Kaspersky.

W celu włączenia lub wyłączenia przesyłania plików zrzutu pamięci i plików śledzenia do Kaspersky w celu przeprowadzenia ich analizy:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować dostarczanie plików zrzutu i plików śledzenia.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
 6. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Informacje dla działu pomocy technicznej.
 7. W sekcji Ustawienia pomocy technicznej przełącz przycisk przełącznika na pozycję Zapisywanie pliku zrzutu włączone.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, pliki zrzutu pamięci i pliki śledzenia będą tworzone na urządzeniach Windows. Po wystąpieniu błędu przy kolejnym uruchomieniu aplikacji zabezpieczającej na urządzeniu Windows, zostanie otwarte okno przesyłania informacji dla działu pomocy technicznej. W tym oknie możesz przejrzeć szczegóły utworzonych plików zrzutu i potwierdzić wysłanie tych plików do Kaspersky.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.