Definiowanie ustawień serwera proxy

17 maja 2024

ID 138008

Jeśli ustawienia Twojej sieci obejmują używanie serwera proxy do uzyskania dostępu do internetu, te same ustawienia serwera proxy są wymagane przez Kaspersky Endpoint Security for Windows i Kaspersky Endpoint Security for Mac do nawiązywania połączenia z Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Możesz zdefiniować ustawienia serwera proxy podczas następujących działań:

 • Przy pierwszym uruchomieniu Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud lub po zaktualizowaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud do nowej wersji.

  Te ustawienia są stosowane do Kaspersky Endpoint Security for Windows i Kaspersky Endpoint Security for Mac.

 • Podczas przygotowywania lub pobierania pakietu dystrybucyjnego aplikacji zabezpieczającej.

  Te ustawienia zastępują ustawienia, które definiujesz przy pierwszym uruchomieniu Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud lub po zaktualizowaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud do nowej wersji. Te ustawienia są stosowane tylko do aplikacji zabezpieczającej, której pakiet dystrybucyjny przygotowujesz lub pobierasz.

Kaspersky Endpoint Security for Mac używa określonego serwera proxy do nawiązywania połączenia z Kaspersky Endpoint Security Cloud. Jeśli próba nawiązania połączenia przy użyciu tego serwera proxy zakończy się niepomyślnie, Kaspersky Endpoint Security for Mac nie będzie mógł nawiązać połączenia z Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Jeśli Kaspersky Endpoint Security for Windows musi nawiązać połączenie z Kaspersky Endpoint Security Cloud, aplikacja zabezpieczająca spróbuje nawiązać połączenie, korzystając z listy połączeń. Ta lista zawiera wpis dla bezpośredniego połączenia (połączenie bez serwera proxy), wpis dla ustawień serwera proxy, określonych w pakiecie dystrybucyjnym oraz wpisy dla wcześniej pomyślnie nawiązanych połączeń.

Jeśli jakiekolwiek próby nawiązania połączeń przy użyciu wpisów z listy zakończą się niepomyślnie, Kaspersky Endpoint Security for Windows użyje funkcji autowykrywania do odnalezienia odpowiedniego serwera proxy. Jeśli autowykrywanie zakończyło się niepomyślnie, Kaspersky Endpoint Security for Windows nie może nawiązać połączenia z Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Jeśli przygotowujesz lub pobierasz pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security for Windows, użyj procedury z tej sekcji tylko wtedy, gdy chcesz określić preferowany serwer proxy.

W celu zdefiniowania ustawień serwera proxy w pakietach dystrybucyjnych aplikacji zabezpieczających:

 1. Zaznacz pole Określ serwer proxy.
 2. Określ adres i port serwera proxy.
 3. Określ nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do nawiązania połączenia z określonym serwerem proxy.

  Możesz kliknąć przycisk Pokaż, aby wyświetlić i sprawdzić określone hasło.

 4. Kliknij Dalej.

Zostaną zdefiniowane ustawienia serwera proxy. W zależności od działania, w trakcie którego definiujesz te ustawienia, są one stosowane do pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows lub Kaspersky Endpoint Security for Mac bądź do obu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.