Przygotowanie pakietu dystrybucyjnego aplikacji zabezpieczającej

17 maja 2024

ID 138029

Możesz pobrać pakiet dystrybucyjny aplikacji zabezpieczającej lub skopiować odnośnik do pakietu dystrybucyjnego tylko wtedy, gdy wcześniej został przygotowany pakiet dystrybucyjny. Przygotowanie pakietu dystrybucyjnego obejmuje zaakceptowanie warunków następujących dokumentów dla aplikacji zabezpieczającej: Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA), Polityka prywatności oraz Oświadczenie Kaspersky Security Network. Jeśli zaakceptowałeś warunki tych dokumentów przy pierwszym otwarciu Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud, pakiety dystrybucyjne zostaną przygotowane.

W celu przygotowania pakietu dystrybucyjnego po pierwszym otwarciu Konsoli zarządzającej:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Pakiety dystrybucyjne.

  Sekcja Pakiety dystrybucyjne zawiera pakiety dystrybucyjne aplikacji zabezpieczających dla urządzeń Windows i Mac.

 3. W sekcji żądanego pakietu dystrybucyjnego kliknij przycisk Przygotuj.

  Jeśli pakiet dystrybucyjny został już przygotowany, przycisk Pobierzjest wyświetlany po prawej stronie. Nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

 4. Jeśli zostanie wykryta starsza wersja aplikacji zabezpieczającej, aplikacja wyświetli pytanie o usunięcie tej wersji. Kliknij przycisk Zgadzam się, aby usunąć starszą wersję aplikacji zabezpieczającej.

  Zostanie otwarte okno Umowy dla <aplikacji zabezpieczającej>.

  To okno wyświetla treści Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla aplikacji zabezpieczającej, Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla Agenta sieciowego Kaspersky Security Center, Klauzuli dodatkowej dotyczącej przetwarzania danych (tylko dla Kaspersky Endpoint Security for Windows) oraz odnośnik do Polityki prywatności dla produktów i usług Kaspersky Lab.

 5. Uważnie przeczytaj treść każdego dokumentu.

  Jeśli wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia umów i jeśli jesteś świadomy i wyrażasz zgodę, że Twoje dane będą zarządzane i przesyłane (w tym do innych krajów) w sposób opisany w Polityce prywatności, a także potwierdzasz, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś Politykę prywatności, zaznacz pola obok wymienionych dokumentów, a następnie kliknij przycisk Akceptuję warunki.

  Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i postanowienia, nie korzystaj z aplikacji zabezpieczających. Jeśli tylko niektóre pola zostaną zaznaczone, nie będziesz mógł pobrać pakietu dystrybucyjnego. Okno Umowy dla <aplikacji zabezpieczającej> zostanie zamknięte.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia serwera proxy.

 6. W razie potrzeby zdefiniuj ustawienia serwera proxy, a następnie kliknij Dalej.

  Zostanie otwarte okno Korzystanie z Kaspersky Security Network.

 7. Uważnie przeczytaj Oświadczenie Kaspersky Security Network, a następnie kliknij przycisk Akceptuję warunki, jeśli zgadzasz się z nimi.

  Jeśli klikniesz przycisk Nie akceptuję, korzystanie z Kaspersky Security Network zostanie wyłączone. Jeśli chcesz, możesz w każdej chwili włączyć korzystanie z Kaspersky Security Network w Konsoli zarządzającej.

Pakiet dystrybucyjny jest przygotowany.

Możesz teraz pobrać pakiet dystrybucyjny lub skopiować link do pakietu dystrybucyjnego.

Na urządzeniach z Kaspersky Endpoint Security for Windows aplikacja zabezpieczająca jest automatycznie aktualizowana do nowej wersji. Użytkownicy urządzeń z systemem macOS muszą ręcznie zainstalować na swoich urządzeniach nową wersję Kaspersky Endpoint Security for Mac .

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.