Edytowanie profilu zabezpieczeń

17 maja 2024

ID 138041

W celu edytowania profilu zabezpieczeń:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij odnośnik z nazwą profilu zabezpieczeń, który chcesz edytować.

  Zostanie otwarta strona właściwości profilu. Strona zawiera informacje o poziomie ochrony i zestawie ustawień profilu zabezpieczeń dla zarządzanych urządzeń. Poziom ochrony pokazuje, jak dobrze profil chroni urządzenia użytkowników. Zestawy ustawień dla urządzeń działających pod kontrolą różnych systemów operacyjnych są pogrupowane w sekcjach Windows, Mac, iOS i Android.

 4. Jeśli chcesz, zwiększ poziom ochrony w sekcji Audyt profilu zabezpieczeń. W tym celu włącz składniki ochrony (na przykład kliknij Włącz moduł Ochrona plików), a następnie włącz korzystanie z Kaspersky Security Network. Alternatywnie możesz kliknąć przycisk Włącz wszystkie składniki, aby włączyć wszystkie wyłączone składniki ochrony, a także korzystanie z Kaspersky Security Network jednocześnie.

  Korzystanie z Kaspersky Security Network jest włączone lub wyłączone w całym obszarze roboczym. Oznacza to, że jeśli włączysz korzystanie z Kaspersky Security Network w jednym profilu zabezpieczeń, zostanie on automatycznie włączony we wszystkich Twoich profilach.

  Jeśli nie przygotowałeś pakietu dystrybucyjnego aplikacji zabezpieczającej Kaspersky (na przykład Kaspersky Endpoint Security for Mac), składniki w odpowiednim obszarze są wykluczone z obliczeń poziomu ochrony. Nie można również włączać ani wyłączać tych składników w sekcji Audyt profilu zabezpieczeń. Po przygotowaniu pakietu dystrybucyjnego, składniki te zostaną uwzględnione.

 5. Zdefiniuj ustawienia profilu zabezpieczeń zgodnie ze swoimi upodobaniami.

  Skorzystaj ze szczegółowych instrukcji dotyczących konfigurowania profili zabezpieczeń dla urządzeń Windows, urządzeń Mac, urządzeń Android i urządzeń iOS.

Nowe wartości ustawień profilu zabezpieczeń zostaną zastosowane do urządzeń użytkowników, do kont których ten profil zabezpieczeń był stosowany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.