Tworzenie obszaru roboczego firmy

17 maja 2024

ID 138046

Od razu po utworzeniu konta możesz utworzyć obszar roboczy firmy dla Kaspersky Endpoint Security Cloud na stronie Kaspersky Business Hub.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że posiadasz następujące informacje:

 • Nazwę firmy, w której chcesz korzystać z rozwiązania programowego.
 • Kraj, w którym znajduje się firma. Jeśli Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, musisz także znać stan lub prowincję.
 • Całkowita liczba komputerów i urządzeń mobilnych w firmie, które chcesz chronić.

W celu utworzenia obszaru roboczego firmy na stronie Kaspersky Business Hub:

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do Kaspersky Business Hub.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się na stronie startowej Kaspersky Business Hub.
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło, które określiłeś podczas tworzenia konta, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

  Portal wyświetla stronę z pytaniem o zaakceptowanie Warunków korzystania z Kaspersky Business Hub.

 4. Uważnie przeczytaj Warunki korzystania z Kaspersky Business Hub.
 5. Jeśli akceptujesz Warunki korzystania, zaznacz pole pod treścią Warunków korzystania, a następnie kliknij przycisk Akceptuję warunki.

  Jeśli nie akceptujesz Warunków korzystania, nie korzystaj z Kaspersky Business Hub.

  Jeśli klikniesz przycisk Nie akceptuję, nie będziesz mógł dalej pracować z Kaspersky Business Hub i korzystać z rozwiązań na nim dostępnych.

  Po kliknięciu przycisku Akceptuję warunki, zostanie wyświetlona strona wyboru kraju.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz kraj z listy rozwijalnej, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.

   Ta informacja jest opcjonalna. Jej podanie wymagane jest tylko raz. Ta informacja jest niezbędna do wyświetlania cen licencji w odpowiedniej walucie. Jeśli nie określisz kraju, ceny licencji będą wyświetlane w domyślnej walucie. Możesz zmienić kraj, kontaktując się z działem pomocy technicznej.

  • Jeśli nie chcesz określić kraju, kliknij przycisk Pomiń.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia obszaru roboczego. Przejdź przez kreator, korzystając z przycisku Dalej.

 7. W oknie Krok 01: Wybierz oprogramowanie wybierz rozwiązanie Kaspersky, którego planujesz użyć:
  • Kaspersky Endpoint Security Cloud, jeśli chcesz chronić komputery i urządzenia mobilne pracowników firmy.
  • Kaspersky Security for Microsoft Office 365, jeśli chcesz chronić skrzynki pocztowe Exchange Online, pliki OneDrive i strony SharePoint Online pracowników firmy.

  Jeśli na jakiejkolwiek stronie promocyjnej firmy Kaspersky wyrazisz zgodę na wypróbowanie bezpłatnej wersji oprogramowania, zostaniesz przekierowany do Kreatora tworzenia obszaru roboczego, w którym zostanie pominięty ten krok wyboru rozwiązania.

 8. Na stronie Krok 02: Warunki korzystania z Kaspersky Endpoint Security Cloud wykonaj następujące czynności:
  1. Uważnie przeczytaj Umowę, Politykę prywatności i Umowę dotyczącą przetwarzania danych dla wybranego rozwiązania.
  2. Jeśli wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia Umowy oraz Umowy dotyczącej przetwarzania danych i jeśli jesteś świadomy, że Twoje dane będą zarządzane i przesyłane (w tym do innych krajów) w sposób opisany w Polityce prywatności, a także potwierdzasz, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś Politykę prywatności, zaznacz pola obok trzech wymienionych dokumentów i kliknij przycisk Akceptuję warunki.

   Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i postanowienia, nie korzystaj z wybranego rozwiązania Kaspersky.

   Jeśli klikniesz przycisk Nie akceptuję, proces tworzenia obszaru roboczego na Kaspersky Business Hub zostanie przerwany.

 9. W kroku Krok 03: Informacje o obszarze roboczym określ główne szczegóły swojej firmy.
  1. Wypełnij następujące wymagane pola:
   • Nazwa Twojej firmy. Określ nazwę firmy, w której chcesz korzystać z rozwiązania programowego. Możesz wprowadzić ciąg tekstowy o długości do 255 znaków. Ciąg może zawierać duże i małe litery, cyfry, odstępy, kropki, przecinki, minusy, kreski i podkreślenia. Określona nazwa firmy zostanie wyświetlona na stronie Kaspersky Business Hub i w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.
   • Kraj. Z listy rozwijalnej wybierz kraj, w którym znajduje się Twoja firma. Jeśli wybrałeś Stany Zjednoczone lub Kanada, wybierz stan lub prowincję z listy rozwijalnej Stan, która pojawi się poniżej tego pola.
   • Liczba urządzeń. Wprowadź całkowitą liczbę komputerów i urządzeń mobilnych w firmie, które chcesz chronić.

    W tym polu można wprowadzić liczbę od 5 do 999. W niektórych regionach maksymalna dostępna liczba urządzeń może się różnić.

  2. Uzupełnij pole Dodatkowy opis firmy (opcjonalnie).

   Może być przydatny, jeśli w Kaspersky Business Hub posiadasz kilka obszarów roboczych. Możesz wprowadzić ciąg tekstowy o długości do 255 znaków. Ciąg może zawierać duże i małe litery, cyfry, odstępy, kropki, przecinki, minusy, kreski i podkreślenia.

 10. W kroku Krok 04: Informacje dodatkowe wprowadź szczegóły kontaktowe.

  Ten krok kreatora, w którym tworzysz swój pierwszy obszar roboczy, jest wyświetlany tylko raz.

  1. Wypełnij następujące pola:
   • Twoje imię.
   • Twoje nazwisko.
   • Twój numer telefonu.
   • Twój adres e-mail. Domyślnie, to pole wyświetli adres e-mail określony w ustawieniach konta na stronie Kaspersky Business Hub. Możesz określić inny adres e-mail.
   • Kod pocztowy (tylko dla Austrii, Irlandii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Niemiec i Wielkiej Brytanii).
  2. Pozostałe pola formularza w tym kroku kreatora są wypełniane automatycznie szczegółami, które określono podczas wprowadzania informacji o firmie. Zmień je, jeśli to konieczne.
   • Nazwa firmy.
   • Kraj.
   • Stan (tylko dla Stanów Zjednoczonych i Kanady).
   • Liczba urządzeń.
  3. Jeśli wyrażasz zgodę na dostarczenie danych kontaktowych do udziału w ankietach oraz otrzymywanie informacji o aplikacjach Kaspersky, zaznacz pole obok odpowiedniego tekstu.

   Podanie informacji kontaktowych jest opcjonalne. Kaspersky otrzyma Twoje dane tylko wtedy, gdy zaznaczysz to pole.

   Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

   Po zaznaczeniu tego pola wyboru, Kaspersky Business Hub wyświetli reCAPTCHA. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

  Tworzenie obszaru roboczego firmy na stronie Kaspersky Business Hub zostało zakończone.

  Kaspersky Business Hub wyświetla stronę z monitem oczekiwania, aż obszar roboczy firmy będzie gotowy.

 11. W wiadomości dotyczącej utworzenia obszaru roboczego kliknij odnośnik, aby przejść do listy firm.
 12. Kliknij Przejdź do obszaru roboczego.

Po kilku minutach, gdy obszar roboczy jest gotowy, zostanie otwarta Konsola zarządzająca. Konsolę zarządzającą możesz otworzyć także poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości e-mail wysłanej z Kaspersky. Tę wiadomość otrzymałeś na adres e-mail, który określiłeś podczas tworzenia konta na stronie Kaspersky Business Hub.

Po otwarciu Konsoli zarządzającej, musisz przeprowadzić wstępną konfigurację Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.