Przeglądanie listy urządzeń, które są oznaczone do usunięcia

17 maja 2024

ID 138146

Sekcja UrządzeniaOznaczone do usunięcia w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla listę urządzeń, które mają zostać usunięte.

Lista zawiera kolumny z następującymi informacjami o urządzeniach i ich właścicielach:

 • Postęp. Ikona odzwierciedla stan dezinstalacji aplikacji zabezpieczającej z urządzenia, które zostało podłączone do Kaspersky Endpoint Security Cloud:
  • Niebieska tarcza zegara (Zgodnie z terminarzem). Dezinstalacja aplikacji zabezpieczającej jest zaplanowana lub trwa.
  • Zielony znacznik wyboru w zielonym kółku (Gotowe). Aplikacja zabezpieczająca została pomyślnie odinstalowana. Urządzenia z tym stanem są automatycznie usuwane z listy co 24 godziny. Jeśli nie chcesz czekać, możesz trwale usunąć urządzenie ręcznie.
  • Czerwony krzyż w czerwonym kółku (Błąd). Wystąpił błąd podczas odinstalowywania aplikacji zabezpieczającej. Szczegółowe informacje o błędzie można znaleźć na stronie zawierającej szczegółowe informacje o urządzeniu.

   W takim przypadku aplikacja zabezpieczająca musi zostać odinstalowana ręcznie. Następnie możesz trwale usunąć urządzenie z listy.

  • Pomarańczowy dymek (Ręcznie). Aplikację zabezpieczającą należy odinstalować ręcznie. Następnie możesz trwale usunąć urządzenie z listy.
 • System operacyjny. Zawiera nazwę systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu.
 • Nazwa. Zawiera nazwę urządzenia oraz określa nazwę i wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu. Możesz kliknąć odnośnik z nazwą urządzenia, aby przejść na stronę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące urządzenia.
 • Właściciel urządzenia. Zawiera nazwę konta użytkownika i adres e-mail właściciela urządzenia.

  Jeżeli urządzenie nie ma przypisanego właściciela, zamiast tego zostanie wyświetlony stan Nieprzypisane. Jeśli urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows, Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetli odnośnik Pokaż ostatnie zalogowanie do okna właściwości urządzenia. W tym miejscu będziesz mógł zobaczyć alias użytkownika ostatniej osoby, która zalogowała się na to urządzenie.

 • Nazwa grupy. Zawiera nazwę grupy, do której należy właściciel urządzenia.
 • Profil zabezpieczeń. Zawiera nazwę profilu zabezpieczeń przypisanego do urządzenia.

Możesz filtrować listę urządzeń według stanu dezinstalacji.

W celu filtrowania listy urządzeń,

Obok Pokaż urządzenia kliknij odnośnik z żądanym stanem dezinstalacji.

Aby usunąć filtr,

Kliknij odnośnik Wszystkie.

Możesz posortować listę urządzeń według kolumny: Postęp, System operacyjny, Nazwa, Właściciel urządzenia lub Nazwa grupy.

W celu posortowania listy:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.