Konfigurowanie automatycznego odinstalowywania aplikacji zabezpieczających

24 maja 2023

ID 138691

Możesz skonfigurować automatyczne odinstalowywanie aplikacji zabezpieczających z urządzeń oznaczonych do usunięcia.

W celu skonfigurowania automatycznego odinstalowywania aplikacji zabezpieczających:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk Pokaż oznaczone do usunięcia.

  Konsola zarządzająca wyświetla listę urządzeń, które zostały oznaczone do usunięcia.

 4. Kliknij odnośnik Ustawienia dezinstalacji.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia dezinstalacji.

 5. Pod sekcją Opcja ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz, co zrobić, jeśli dezinstalacja wymaga ponownego uruchomienia systemu operacyjnego urządzenia:
  • Nie uruchamiaj urządzenia ponownie

   Zarządzane urządzenia nie są automatycznie uruchamiane ponownie po działaniu. Aby zakończyć, działanie, użytkownicy muszą uruchomić ponownie swoje urządzenia. Ta opcja jest odpowiednia dla serwerów i innych urządzeń, gdzie stałe działanie jest krytyczne.

  • Uruchom urządzenie ponownie

   Zarządzane urządzenia są zawsze automatycznie uruchamiane ponownie, jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do zakończenia działania. Ta opcja jest przydatna dla urządzeń, w przypadku których regularne przerwy w działaniu (zamknięcie lub ponowne uruchomienie) są akceptowalne.

  • Pytaj użytkownika o akcję

   Przypomnienie o ponownym uruchomieniu jest wyświetlane na ekranie zarządzanego urządzenia, z monitem o jego ręczne ponowne uruchomienie. Możesz zmienić treść wiadomości dla użytkownika. Ta opcja jest najbardziej odpowiednia dla stacji roboczych, gdzie użytkownicy muszą wybrać najodpowiedniejszy czas ponownego uruchomienia.

   Jeśli opcja Uruchom ponownie urządzenie po 180 minutach jest włączona, po wyświetleniu monitu, aplikacja wymusza ponowne uruchomienie systemu operacyjnego po upływie określonego przedziału czasu. W innym przypadku użytkownicy muszą ręcznie uruchomić ponownie swoje urządzenia.

 6. Jeśli dezinstalacja aplikacji zabezpieczających z urządzeń z systemem Windows jest chroniona hasłem, określ ustawienia dostępu dla aplikacji zabezpieczających:
  1. W obszarze Ustawienia dostępu zaznacz pola wyboru obok aplikacji chronionych hasłem.
  2. Jeśli wybierzesz Kaspersky Endpoint Security for Windows, określ nazwę użytkownika i hasło chroniące aplikację.
  3. Jeśli wybierzesz Agent sieciowy, określ hasło chroniące aplikację.

   Jeśli Agent sieciowy jest chroniony tym samym hasłem co Kaspersky Endpoint Security for Windows, wystarczy określić ustawienia tylko dla Kaspersky Endpoint Security for Windows. Kaspersky Endpoint Security Cloud automatycznie użyje określonego hasła do odinstalowania Agenta sieciowego.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Aplikacje zabezpieczające są automatycznie odinstalowywane z urządzeń zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.