Blokowanie dostępu do niechcianych usług w chmurze

17 maja 2024

ID 139384

Możesz zablokować dostęp do usług w chmurze, do których użytkownicy mają nie mieć dostępu. Możesz także zezwolić na dostęp do usług w chmurze, które zostały wcześniej zablokowane.

Możliwość blokowania jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowano aplikację Kaspersky Endpoint Security Cloud z licencją Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro.

Możliwość blokowania jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Windows lub nowszej wersji. Wcześniejsze wersje aplikacji zabezpieczającej pozwalają tylko na monitorowanie korzystania z usług w chmurze.

Zalecamy korzystanie z Kaspersky Endpoint Security 11.7 for Windows lub nowszej wersji w celu skorzystania z funkcji blokowania. W przeciwnym razie lista usług w chmurze, na które możesz zezwolić lub które chcesz zablokować, może różnić się od listy usług w chmurze wykrytych przez Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Między innymi możesz wziąć pod uwagę poziom ryzyka przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu dostępu do określonej usługi.

Możesz zablokować lub zezwolić na dostęp do usług w chmurze z widżetu Cloud Discovery lub w ustawieniach profilu zabezpieczeń.

W celu zablokowania lub zezwolenia na dostęp do usługi w chmurze z widżetu Cloud Discovery:

 1. Otwórz widget Cloud Discovery i wybierz wymaganą usługę w chmurze.
 2. W panelu TOP 10 użytkowników usługi, znajdź użytkownika lub profil zabezpieczeń, dla którego chcesz zablokować usługę.
 3. W wymaganym wierszu, w kolumnie Dostęp, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zablokować usługę, z listy rozwijanej wybierz Zablokuj usługę w profilu.
  • Aby zezwolić na usługę, z listy rozwijanej wybierz Zezwól na usługę w profilu.

Dostęp do wybranej usługi zostanie zablokowany lub dozwolony w ustawieniach wybranego profilu zabezpieczeń.

W celu zablokowania lub zezwolenia na dostęp do usług w chmurze w profilu zabezpieczeń:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować Cloud Discovery.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Bezpieczeństwo w chmurze wybierz sekcję Cloud Discovery.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz zablokować dostęp do pojedynczej usługi w chmurze, z listy rozwijanej obok wymaganej usługi wybierz Blokuj.
  • Jeśli chcesz zezwolić na dostęp do pojedynczej usługi w chmurze, z listy rozwijanej obok wymaganej usługi wybierz Zezwól.
  • Jeśli chcesz zablokować dostęp do wszystkich usług w chmurze w danej kategorii, kliknij odnośnik Blokuj całą kategorię obok nazwy wymaganej kategorii.
  • Jeśli chcesz zezwolić na dostęp do wszystkich usług w chmurze w określonej kategorii, kliknij przycisk Zezwól na całą kategorię obok nazwy żądanej kategorii.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Dostęp do wybranych usług jest zablokowany lub dozwolony.

Jeśli zablokujesz dostęp do kategorii usług w chmurze, wszystkie nowe usługi, które pojawią się w tej kategorii, również zostaną zablokowane.
Jeśli zezwolisz na dostęp do co najmniej jednej usługi w kategorii, wszystkie nowe usługi, które pojawią się w tej kategorii, również będą dozwolone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.