Jak długo zdarzenia są przechowywane na serwerze?

17 maja 2024

ID 141271

W tej sekcji wymieniono maksymalny czas przechowywania zdarzeń na serwerze. Rzeczywisty czas przechowywania zależy od liczby zdarzeń. Jeśli jest zbyt wiele zdarzeń, najnowsze zdarzenia przepełniają pamięć i w rezultacie starsze zdarzenia są usuwane wcześniej.

Maksymalny czas przechowywania zdarzeń określany jest według następujących zasad:

 • Jeśli zdarzenie służy do generowania raportów i/lub widżetów (w ustawieniach powiadomień takie zdarzenia są pogrupowane w Zalecane zdarzenia), czas jego przechowywania zależy od dokładnego raportu, który korzysta ze zdarzenia:
  • Jeśli zdarzenie jest wykorzystywane w raporcie Wykrycia przez składnik Kontrola sieci, jest ono przechowywane nie dłużej niż 1 dzień.
  • Jeżeli zdarzenie zostanie wykorzystane w raporcie Ataki sieciowe , jest ono przechowywane nie dłużej niż 7 dni.
  • Jeśli zdarzenie jest wykorzystywane przez inny raport, jest ono przechowywane nie dłużej niż 30 dni.
 • Jeżeli zdarzenie nie jest wykorzystywane do generowania raportów i/lub widżetów, czas jego przechowywania zależy od tego, czy włączyłeś powiadomienia o tym zdarzeniu (w tym przypadku w ustawieniach powiadomień takie zdarzenia są pogrupowane w Zdarzenia opcjonalne) czy też od tego, czy powiadomienia o tym zdarzeniu to zdarzenie nie jest w ogóle dostępne (w tym przypadku takich zdarzeń nie ma w ustawieniach powiadomień).
  • Jeśli powiadomienia o zdarzeniu są włączone, czas ich przechowywania zależy od priorytetu zdarzenia:
   • Zdarzenie krytyczne lub błąd funkcjonalny są przechowywane przez nie więcej niż 7 dni.

    Wyjątki:

    • Zdarzenie Aktywność sieciowa jest zablokowana przechowywane jest nie dłużej niż 1 dzień.
    • Zdarzenie Zabroniono uruchomienia aplikacji przechowywane jest nie dłużej niż 1 dzień.
   • Ostrzeżenie lub zdarzenie informacyjne jest przechowywane przez nie więcej niż 1 dzień.
  • Jeśli powiadomienia o zdarzeniu są wyłączone lub niedostępne, czas jego przechowywania zależy od pochodzenia zdarzenia:
   • Zdarzenie z urządzenia użytkownika nie jest przechowywane na serwerze.
   • Zdarzenie z serwera jest przechowywane zgodnie z poniższą tabelą.

  Czas przechowywania zdarzeń serwera

  Opis zdarzenia

  Czas przechowywania nie dłuższy niż dni

  Licencja wkrótce utraci ważność.

  90

  Epidemia szkodliwego oprogramowania.

  180

  Audyt: Zmieniono ustawienia grupy.

  30

  Audyt: Obiekt został zmodyfikowany.

  30

  Audyt: Nawiązano połączenie z Serwerem administracyjnym.

  30

  Audyt: stan obiektu uległ zmianie.

  30

  Znaleziono pliki do wysłania do firmy Kaspersky w celu analizy.

  30

  Certyfikat utracił ważność.

  180

  Certyfikat został usunięty.

  90

  Poproszono o certyfikat.

  90

  Brak wolnego miejsca w bazie danych Serwera administracyjnego.

  180

  Baza danych Serwera administracyjnego jest niedostępna.

  180

  Brak wolnego miejsca na dysku.

  180

  Limit licencji został przekroczony.

  90

  Wykorzystano ponad 90 procent klucza licencyjnego.

  30

  Limit licencji został przekroczony.

  180

  Licencja wkrótce utraci ważność.

  180

  Tryb ograniczonej funkcjonalności.

  180

  Nawiązano połączenie z głównym Serwerem administracyjnym.

  30

  Połączenie z głównym Serwerem administracyjnym zostało przerwane.

  90

  Nawiązano połączenie z podrzędnym Serwerem administracyjnym.

  30

  Połączenie z podrzędnym Serwerem administracyjnym zostało przerwane.

  90

  Wykryto nowe urządzenie.

  0

  Urządzenie przez długi okres czasu pozostawało nieaktywne w sieci.

  90

  Urządzenie zostało automatycznie przeniesione zgodnie z regułą.

  30

  Urządzenie stało się niezarządzane.

  180

  Stan urządzenia to Ostrzeżenie.

  90

  Urządzenie zostało usunięte z grupy: nieaktywne w sieci przez długi okres czasu.

  30

  Limit instalacji został przekroczony dla jednej z licencjonowanych grup aplikacji.

  180

  Limit instalacji zostanie wkrótce osiągnięty dla jednej z licencjonowanych grup aplikacji.

  90

  Limit instalacji zostanie wkrótce przekroczony (zużyty w ponad 95 procentach) dla jednej z licencjonowanych grup aplikacji.

  30

  Plik klucza został dodany do listy zablokowanych.

  180

  Brak wolnego miejsca w bazie danych Serwera administracyjnego.

  90

  Mało wolnego miejsca na dysku twardym.

  90

  Błąd w czasie wykonywania.

  180

  Zarejestrowano nowe aktualizacje modułów oprogramowania Kaspersky.

  90

  Aktualizacje modułów oprogramowania Kaspersky zostały wycofane.

  180

  Folder udostępniony jest niedostępny.

  180

  Zaktualizowano bazy danych.

  30

  Nie udało się skopiować aktualizacji do określonego folderu.

  180

  Aktualizacje zostały pomyślnie skopiowane do określonego folderu.

  30

  Użytkownik zalogował się.

  90

  Użytkownik został dodany.

  90

  Zmieniono nazwę użytkownika.

  90

  Dane użytkownika zostały zmienione.

  90

  Użytkownik został usunięty.

  90

  Grupa została dodana.

  90

  Nazwa grupy została zmieniona.

  90

  Grupa została zmieniona.

  90

  Grupa została usunięta.

  90

  Użytkownikowi nadano uprawnienia administratora.

  90

  Użytkownik nie ma już uprawnień administratora.

  90

  Użytkownik został dodany do grupy.

  90

  Użytkownik został przeniesiony do innej grupy.

  90

  Użytkownik został usunięty z grupy.

  90

  Dodano profil zabezpieczeń.

  90

  Zmieniono nazwę profilu zabezpieczeń.

  90

  Profil zabezpieczeń został zmieniony.

  90

  Profil zabezpieczeń został usunięty.

  90

  Operacja z plikiem w Kwarantannie.

  90

  Profil zabezpieczeń został zmieniony.

  90

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.