Generowanie listy zaufanych sieci i urządzeń magazynujących na urządzeniach Windows

17 maja 2024

ID 141371

Urządzenia zaufane to urządzenia sieciowe lub magazynujące, do których pełny dostęp można uzyskać w dowolnym momencie. Zaufane urządzenia są wykluczeniami z kategorii blokowanych urządzeń.

Jeśli użytkownik podłącza urządzenie sieciowe lub magazynujące z kategorii blokowanych do swojego urządzenia, Kaspersky Endpoint Security for Windows zablokuje dostęp do tego urządzenia i powiadomi o tym użytkownika. Zdarzenie dotyczące zablokowania urządzenia sieciowego lub magazynującego zostanie zapisane w dzienniku zdarzeń programu Kaspersky Endpoint Security Cloud. Zdarzenie zawiera ID zablokowanego urządzenia. Korzystając z ID zablokowanego urządzenia, możesz dodać urządzenie do listy zaufanych urządzeń.

Funkcja Kontrola urządzeń jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowałeś Kaspersky Endpoint Security Cloud w ramach licencji Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro .

W celu wygenerowania listy zaufanych sieci i urządzeń magazynujących na urządzeniach Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na którym chcesz skonfigurować listę zaufanych sieci i urządzeń magazynujących.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Ustawienia zarządzania.
 6. Zmień przełącznik na Kontrola urządzeń włączona.
 7. Kliknij odnośnik Ustawienia pod przyciskiem Kontrola urządzeń włączona.

  Zostanie otwarta strona ustawień Kontroli urządzeń.

 8. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Wykluczenia z Kontroli urządzeń.

  W obszarze roboczym zostanie wyświetlona lista zaufanych sieci i urządzeń magazynujących.

 9. W celu dodania sieci lub urządzenia magazynującego do listy zaufanych:
  1. Kliknij Dodaj.

   Zostanie otwarte okno Wykluczenia z Kontroli urządzeń.

  2. Z listy rozwijalnej Typ urządzenia wybierz typ sieci lub urządzenia magazynującego, które chcesz dodać do listy zaufanych.
  3. W polu Maska ID urządzenia wprowadź maskę ID urządzenia, które chcesz dodać do listy zaufanych.

   Aby znaleźć ID urządzenia, możesz użyć zdarzenia dotyczącego zablokowania urządzenia.

   Podczas określania maski ID urządzenia możesz użyć gwiazdki (*), która zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład, maska *dysk* wybiera wszystkie urządzenia z fragmentem „dysk” w dowolnej części ich numerów ID.

  4. Jeśli to konieczne, w polu Komentarz określ dowolne informacje o dodawanych urządzeniach.
  5. Kliknij OK.

   Dodane urządzenie zostanie wyświetlone na liście zaufanych.

 10. W celu zmodyfikowania ustawień sieci lub urządzenia magazynującego, które zostało wcześniej dodane do listy zaufanych:
  1. Zaznacz pole obok urządzenia, którego ustawienia chcesz zmodyfikować.
  2. Kliknij przycisk Modyfikuj.

   Zostanie otwarte okno Wykluczenia z Kontroli urządzeń.

  3. Wprowadź niezbędne zmiany.
  4. Kliknij OK.
 11. Jeśli chcesz usunąć sieć lub urządzenie magazynujące, które zostało wcześniej dodane do listy zaufanych, zaznacz pole obok urządzenia, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń na urządzeniach Windows, Kaspersky Endpoint Security Cloud nie będzie kontrolował dostępu użytkownika do sieci lub urządzeń magazynujących, które zostały dodane do listy zaufanych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.