Konfigurowanie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na urządzeniach Windows i Mac

17 maja 2024

ID 141769

Jeśli na komputerach użytkowników jest zainstalowana aplikacja innej firmy, która gromadzi i wysyła informacje w celu dalszego przetworzenia, aplikacja zabezpieczająca Kaspersky może zaklasyfikować ją jako szkodliwą. Aby tego uniknąć, możesz wykluczyć tę aplikację ze skanowania.

W celu skonfigurowania terminarza uruchamiania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na urządzeniach Windows lub Mac:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Ustawienia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

 4. W oknie Ustawienia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania kliknij przycisk Windows lub Mac w zależności od systemu operacyjnego urządzeń, dla których chcesz skonfigurować skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

  Domyślnie wybrany jest przycisk Windows.

 5. W sekcji Poziom ochrony wybierz poziom:
  • Wysoki.

   ten poziom zapewnia kompleksową ochronę. Wybierz ten poziom ochrony, jeśli istnieje wysokie ryzyko infekcji urządzeń Windows lub urządzeń Mac.

  • Średni (zalecany).

   Ten poziom jest postrzegany jako optymalny i jest zalecany wszystkim użytkownikom.

   Opcja ta jest wybrana domyślnie.

  • Niski.

   Ten poziom zapewnia minimalną ochronę i maksymalną wydajność zarządzanych urządzeń.

 6. Dla urządzeń Windows, w sekcji Wstrzymaj skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania zaznacz pole Zezwól na wstrzymanie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania do czasu przejścia komputera w tryb uśpienia (jeśli to konieczne).

  Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

 7. W sekcji Tryb uruchamiania zadania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania wybierz tryb:
  • Podczas uruchamiania aplikacji zabezpieczającej.

   To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń Mac. Skanowanie jest uruchamiane automatycznie po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu Mac.

  • Zgodnie z terminarzem.

   Skanowanie jest uruchamiane automatycznie, zgodnie ze skonfigurowanym terminarzem. Jeśli wybrano tę opcję, w sekcji Ustawienia trybu "Zgodnie z terminarzem" skonfiguruj terminarz skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

   W przypadku urządzeń Mac ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

  • Ręcznie.

   użytkownik ręcznie uruchamia skanowanie na swoim urządzeniu Windows lub urządzeniu Mac. W tym przypadku użytkownicy samodzielnie wybierają częstotliwość i czas uruchamiania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

   W przypadku urządzeń z systemem Windows ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

 8. W sekcji Zaawansowane ustawienia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania zdefiniuj ustawienia zaawansowane uruchamiania skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania:
  • Uruchom pominięte zadania.

   Zaznacz to pole, aby uruchamiać zaplanowane zadania skanowania, które zostały pominięte (gdy urządzenie było wyłączone lub niedostępne). Jeśli to pole jest zaznaczone, każde pominięte skanowanie zostanie wykonane po ponownym włączeniu urządzenia.

   W przypadku urządzeń z systemem Windows to pole wyboru domyślnie nie jest zaznaczone; w przypadku urządzeń Mac jest domyślnie zaznaczone.

  • Automatycznie zdefiniuj przedział dla losowego czasu uruchamiania zadania.

   Zaznacz to pole, aby uruchomić skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na urządzeniach losowo w obrębie określonego przedziału czasu zamiast uruchamiać je dokładnie według terminarza. Jeśli zaznaczone jest to pole, rozproszony czas uruchamiania jest wyliczany automatycznie podczas tworzenia zadania w zależności od liczby urządzeń Windows lub urządzeń Mac, do których zadanie jest przypisane.

   W przypadku urządzeń z systemem Windows to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone; w przypadku urządzeń Mac domyślnie nie jest zaznaczone.

   Możesz zmienić rozproszony interwał uruchamiania, usuwając zaznaczenie pola wyboru Automatycznie zdefiniuj przedział dla losowego czasu uruchamiania zadania i zaznaczając pole wyboru Losuj czas uruchamiania zadania w przedziale (min). Rozproszony czas uruchomienia zadania pozwala uniknąć dużej liczby jednoczesnych żądań urządzeń Windows lub Mac wysyłanych do Kaspersky Endpoint Security Cloud podczas uruchamiania zadania. Domyślnie pole Losuj czas uruchamiania zadania w przedziale (min) jest odznaczone.

  • Zatrzymaj, jeżeli zadanie jest wykonywane dłużej niż (min).

   To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń Windows. Zaznacz to pole, aby ograniczyć przedział czasu skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i zwolnić zasoby urządzenia Windows dla innych zadań. Jeśli zaznaczono to pole, ustaw limit czasu trwania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania w przedziale od 1 minuty do 999 minut. Jeśli limit czasu zostanie przekroczony, zostanie wymuszone zakończenie skanowania.

   Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

 9. Kliknij przycisk Zapisz w dolnej części okna Ustawienia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na urządzeniach Windows i urządzeniach Mac zostanie wykonane zgodnie z określonymi ustawieniami.

Jeśli to konieczne, możesz także ręcznie uruchomić i zatrzymać skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na urządzeniach Windows i Mac.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.