Konfigurowanie aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach Windows i Mac

17 maja 2024

ID 141772

W celu skonfigurowania aktualizowania baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach Windows lub Mac:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Ustawienia aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

  Zostanie otwarta strona Ustawienia aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

 4. Na stronie Ustawienia aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem kliknij przycisk Windows lub Mac w zależności od systemu operacyjnego urządzeń, dla których chcesz skonfigurować aktualizacje baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

  Domyślnie wybrany jest przycisk Windows.

 5. W sekcji Tryb aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem wybierz tryb aktualizacji:
  • Podczas uruchamiania aplikacji zabezpieczającej.

   aktualizacja jest uruchamiana automatycznie po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu Windows lub Mac.

   Jeśli wybrałeś tę opcję dla urządzeń Windows, w sekcji Ustawienia trybu "Podczas uruchamiania aplikacji zabezpieczającej" określ przedział czasu, jaki musi minąć od uruchomienia aplikacji przed rozpoczęciem pobierania uaktualnień. Domyślnie aplikacja zabezpieczająca jest uruchamiana, gdy urządzenie zostaje włączone, i od razu rozpoczyna aktualizowanie bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Dla bardziej elastycznego wykorzystania zasobów na urządzeniu możesz odroczyć aktualizację bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

  • Zgodnie z terminarzem.

   aktualizacja jest uruchamiana automatycznie, zgodnie ze skonfigurowanym terminarzem. Jeśli wybrałeś tę opcję, w sekcji Ustawienia trybu "Zgodnie z terminarzem" skonfiguruj terminarz uruchamiania aktualizacji.

   Opcja ta jest wybrana domyślnie.

  • Ręcznie.

   użytkownicy ręcznie uruchamiają aktualizację na swoich urządzeniach. W tym przypadku użytkownicy urządzeń samodzielnie wybierają częstotliwość i czas uruchamiania aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

   Jeśli użytkownicy powinni móc ręcznie uruchamiać aktualizacje baz danych na urządzeniach Windows, zezwól im na zarządzanie zadaniami w lokalnym interfejsie Kaspersky Endpoint Security for Windows. W tym celu:

   1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
   2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

    Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

   3. Na liście wybierz żądany profil zabezpieczeń.

    Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

   4. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
   5. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Interakcja z użytkownikami końcowymi.
   6. Przełącz przycisk na Zarządzanie skanowaniem w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i zadaniami aktualizacji jest dozwolone.
 6. W sekcji Zaawansowane ustawienia aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem zdefiniuj następujące ustawienia:
  • Uruchom pominięte zadania.

   Zaznacz to pole, aby pobrać pominięte uaktualnienia na urządzeniach, które były wyłączone lub niedostępne w momencie uruchamiania zaplanowanej aktualizacji. Aktualizacja jest uruchamiana od razu po wyeliminowaniu przyczyny pominięcia aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniu.

   Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

  • Automatycznie zdefiniuj przedział dla losowego czasu uruchamiania zadania.

   Zaznacz to pole, aby uruchomić aktualizację bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach losowo w obrębie określonego przedziału czasu zamiast uruchamiać je zgodnie z terminarzem. Jeśli zaznaczone jest to pole, rozproszony czas uruchamiania jest wyliczany automatycznie podczas tworzenia zadania w zależności od liczby urządzeń Windows lub urządzeń Mac, do których zadanie jest przypisane.

   Domyślnie pole to jest zaznaczone.

   Możesz zmienić rozproszony interwał uruchamiania, usuwając zaznaczenie pola wyboru Automatycznie zdefiniuj przedział dla losowego czasu uruchamiania zadania i zaznaczając pole wyboru Losuj czas uruchamiania zadania w przedziale (min). Rozproszony czas uruchomienia zadania pozwala uniknąć dużej liczby jednoczesnych żądań urządzeń Windows lub Mac wysyłanych do Kaspersky Endpoint Security Cloud podczas uruchamiania zadania. Domyślnie pole Losuj czas uruchamiania zadania w przedziale (min) jest odznaczone.

  • Zatrzymaj, jeżeli zadanie jest wykonywane dłużej niż (min).

   To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń Windows. Zaznacz to pole, aby ograniczyć czas aktualizacji baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniu Windows. Możesz ustawić limit czasu aktualizacji baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniu Windows w przedziale od 1 minuty do 999 minut. Jeśli czas aktualizacji zostanie przekroczony, zostanie wymuszone zatrzymanie aktualizacji baz danych.

   Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

 7. Kliknij przycisk Zapisz w dolnej części strony Ustawienia aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

Aktualizacja bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach Windows i Mac zostanie wykonana zgodnie z określonymi ustawieniami.

Jeśli to konieczne, ręcznie uruchom i zatrzymaj aktualizacje baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach Windows i Mac.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.