Konfigurowanie powiadomień o zdarzeniach na zarządzanych urządzeniach

17 maja 2024

ID 141817

Kaspersky Endpoint Security Cloud otrzymuje informacje o zdarzeniach występujących na podłączonych urządzeniach (na przykład, po wykryciu zagrożeń), a także informacje o swoich własnych zdarzeniach (na przykład, dotyczące konfliktu nazw urządzeń klienckich). Możesz skonfigurować wysyłanie powiadomień o zdarzeniach do użytkowników urządzeń i innych pracowników, których może to dotyczyć.

Możesz określić do 24 adresów e-mail odbiorców do otrzymywania powiadomień o zdarzeniach.

W celu skonfigurowania powiadomień o zdarzeniach:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Powiadomienia o zdarzeniu.

  Zostanie otwarta strona Powiadomienia o zdarzeniu (patrz rysunek poniżej).

  Konfigurowanie powiadomień o zdarzeniach w Kaspersky Endpoint Security Cloud

 4. Określ odbiorców, do których chcesz wysyłać powiadomienia o zdarzeniach:
  1. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Odbiorcy powiadomień e-mail.

   Zostanie otwarte okno Odbiorcy (zobacz poniższy rysunek). To okno wyświetla listę wszystkich kont użytkowników, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  2. Pod sekcją Lista odbiorców wybierz konta wymaganych użytkowników.

   Możesz wprowadzić maksymalnie 24 odbiorców.

  Wybór odbiorców powiadomień o zdarzeniach

  1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Odbiorcy.
 5. Wybierz zdarzenia, o których chcesz wysyłać powiadomienia:
  1. Kliknij odnośnik Ustawienia pod wymaganym priorytetem zdarzenia.

   Otwarte okno zawiera zdarzenia o wybranym priorytecie (zobacz poniższy rysunek).

  2. Włącz przyciski przełączania obok nazw wymaganych zdarzeń.

   Zdarzenia są pogrupowane według platformy. W ramach każdej platformy zdarzenia podzielone są na dwie grupy: zalecane i opcjonalne. Zalecane zdarzenia służą do generowania raportów i/lub widżetów. Zdarzenia opcjonalne nie są konieczne.

   Zalecamy włączenie powiadomień o wszystkich zalecanych zdarzeniach.

   Domyślnie wszystkie przyciski przełączania są wyłączone.

  Wybieranie zdarzeń, odnośnie których mają być powiadomienia

  1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

Powiadomienia o zdarzeniach będą wysyłane na wybrane adresy e-mail użytkowników. Użytkownicy będą otrzymywać tylko powiadomienia o zdarzeniach, dla których zostały włączone przełączniki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.