Kopiowanie profilu zabezpieczeń

17 maja 2024

ID 142928

Jeśli chcesz skonfigurować profil zabezpieczeń, którego ustawienia w większości posiadają takie same wartości, co wcześniej skonfigurowany profil, możesz skrócić czas konfiguracji, kopiując istniejący profil zabezpieczeń. W kopii należy określić te ustawienia, które muszą się różnić od ustawień oryginalnego profilu zabezpieczeń.

Domyślnie, skopiowany profil zabezpieczeń nie jest przypisany do żadnego konta użytkownika lub grupy kont użytkowników.

W celu skopiowania profilu zabezpieczeń:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Zaznacz pole obok nazwy profilu zabezpieczeń, który chcesz skopiować.
 4. Kliknij przycisk Kopiuj znajdujący się nad listą profili zabezpieczeń.

  Otworzy się okno Kopiuj profil zabezpieczeń <nazwa profilu zabezpieczeń>.

 5. W polu wejściowym wprowadź nazwę profilu zabezpieczeń.

  Możesz wprowadzić ciąg tekstowy o długości do 255 znaków. Ciąg może zawierać duże i małe litery, cyfry, odstępy, kropki, przecinki, minusy, kreski i podkreślenia. Nazwa nowego profilu zabezpieczeń nie może odpowiadać nazwie istniejącego profilu zabezpieczeń.

 6. Kliknij przycisk Kopiuj.

  Jeśli profil zabezpieczeń z wprowadzoną nazwą już istnieje, przycisk Kopiuj nie będzie dostępny. Aby kontynuować kopiowanie, wprowadź nazwę odpowiadającą wymaganiom.

Skopiowany profil zabezpieczeń zostanie wyświetlony na liście profili zabezpieczeń. Możesz przejść do konfigurowania profilu zabezpieczeń i przypisać ten profil zabezpieczeń do kont użytkowników lub grup kont użytkowników.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.