Konfigurowanie serwera proxy dla urządzeń Mac

17 maja 2024

ID 143610

Ustawienia serwera proxy, które opisano w tej sekcji będą używane tylko przez Kaspersky Endpoint Security for Mac. Agent sieciowy będzie używał ustawień serwera proxy zdefiniowanych podczas pobierania pakietu dystrybucyjnego.

Możesz określić ustawienia serwera proxy dla urządzeń Mac, które będą używane do łączenia tych urządzeń z internetem.

W celu określenia ustawień serwera proxy dla urządzeń Mac:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować serwer proxy.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Mac wybierz sekcję ZaawansowaneSieć.

  W obszarze nawigacyjnym zostaną wyświetlone ustawienia sieci.

 6. Zmień przełącznik na Użyj serwera proxy.
 7. Aby włączyć automatyczne wykrywanie adresu serwera proxy, wybierz Automatycznie wykryj ustawienia serwera proxy.
 8. Aby ręcznie określić adres i port serwera proxy, wybierz opcję Użyj zdefiniowanych ustawień serwera proxy, a następnie zdefiniuj ustawienia serwera proxy:
  1. Określ adres i port serwera proxy.
  2. Włącz lub wyłącz użycie serwera proxy dla adresów lokalnych. Domyślnie użycie serwera proxy jest włączone dla lokalnych adresów.
  3. Włącz lub wyłącz uwierzytelnianie użytkownika na serwerze proxy, a następnie określ nazwę użytkownika i hasło. Domyślnie uwierzytelnianie użytkownika jest włączone na serwerze proxy.
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, podczas nawiązywania połączenia z internetem urządzenia z systemem Mac będą używać określonych ustawień serwera proxy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.