Konfigurowanie strefy zaufanej na urządzeniach Mac

24 maja 2023

ID 143654

Ta sekcja opisuje sposób konfigurowania strefy zaufanej dla urządzeń działających pod kontrolą systemu macOS.

W celu skonfigurowania strefy zaufanej na urządzeniach Mac:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować strefę zaufaną.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Mac wybierz sekcję Zaawansowane.
 6. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

  Zostanie otwarte okno Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

 7. Kliknij odnośnik Ustawienia poniżej sekcji Wykluczenia ze skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenia ze skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W celu dodania pliku, folderu lub obiektu do listy wykluczeń ze skanowania:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.

    Zostanie otwarte okno Nowy wpis.

   2. Zaznaczając lub odznaczając pola Plik lub folder i Nazwa obiektu, decydujesz, czy wykluczenie ma zawierać plik lub folder, obiekt lub oba elementy.
   3. W polu Komentarz wpisz opis tworzonego wykluczenia.
   4. Jeśli pole Plik lub folder jest zaznaczone, uzupełnij pole Nazwa lub maska nazwy pliku lub folderu plikami lub folderami, które nie mają być skanowane.

    Podczas określania plików lub folderów możesz użyć masek.

   5. Jeśli chcesz wykluczyć podfoldery określonego folderu, zaznacz pole Włączając podfoldery.
   6. Jeśli pole Nazwa obiektu jest zaznaczone, uzupełnij pole Nazwa obiektu obiektami, które mają nie być wykrywane.

    Podczas określania obiektów możesz użyć masek.

   7. Zaznaczając lub odznaczając pola Ochrona plików i Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, wybierasz komponenty, do których będzie stosowane nowe wykluczenie.
   8. Kliknij Zapisz, aby zamknąć okno Nowy wpis.

    Dodany wpis pojawi się na liście wykluczeń ze skanowania w oknie Wykluczenia ze skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  • W celu zmodyfikowania wpisu na liście wykluczeń ze skanowania:
   1. Zaznacz pole wyboru obok żądanego wpisu.
   2. Kliknij przycisk Modyfikuj.

    Zostanie otwarte okno Edytuj wpis. Zawiera szczegóły o wybranym wykluczeniu ze skanowania.

   3. Wprowadź niezbędne zmiany.
   4. Kliknij Zapisz, aby zamknąć okno Edytuj wpis.

    Dodany wpis pojawi się na liście wykluczeń ze w oknie Wykluczenia ze skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  • W celu usunięcia wpisu z listy wykluczeń ze skanowania:
   1. Zaznacz pole wyboru obok żądanego wpisu.
   2. Kliknij przycisk Usuń.

    Usunięta aplikacja zniknie z listy wykluczeń w oknie Wykluczenia ze skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Lista wykluczeń została zaktualizowana.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń na urządzeniach użytkowników, Kaspersky Endpoint Security for Mac nie skanuje określonych plików i folderów, a także nie wykrywa określonych obiektów, gdy uruchomione są wybrane składniki ochrony.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.