Łączenie urządzeń iOS z siecią mobilną (APN)

17 maja 2024

ID 152204

Możesz skonfigurować nazwę punktu dostępu (APN) dla połączenia urządzeń iOS z usługami danych (internet i MMS) w sieci mobilnej GPRS/3G/4G. Aby użyć punktu dostępowego na urządzeniu iOS użytkownika, karta SIM musi znajdować się w urządzeniu. Możesz także zdefiniować ustawienia dla wbudowanej nazwy punktu dostępu (APN)-access point dotyczącej wbudowanej karty Apple SIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat wbudowanej karty Apple SIM, odwiedź stronę pomocy technicznej Apple. Ustawienia punktu dostępowego są dostarczane przez dostawcę usługi komunikacji mobilnej. Niepoprawne ustawienia punktu dostępowego mogą spowodować naliczenie dodatkowych opłat za komunikację mobilną.

W celu połączenia urządzenia iOS z siecią mobilną:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować połączenie z siecią mobilną.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie iOS wybierz sekcję Ustawienia zarządzania.
 6. Przesuń przełącznik na Konfiguracja Nazwy punktu dostępu (APN) wyłączona.

  Dane w sekcji Nazwa punktu dostępu (APN) są przestarzałe. Zalecane jest zdefiniowanie ustawień APN w sekcji Wirtualne sieci prywatne (sieci komórkowe). Ustawienia sekcji APN i Sieci komórkowe nie mogą być używane jednocześnie.

 7. Przesuń przełącznik na Konfiguracja nazwy punktu dostępu (sieci komórkowe) włączona.

  Zostanie otwarta strona konfiguracji punktu dostępowego.

 8. Na liście Typ APN wybierz typ punktu dostępu dla przesyłania danych w sieci mobilnej:
  • APN wbudowany—definicja ustawień nazwy punktu dostępu dla transmisji danych przez operatora sieci komórkowej, który obsługuje operacje z wbudowaną kartą Apple SIM. Więcej informacji o urządzeniach z wbudowaną kartą Apple SIM można znaleźć na stronie pomocy technicznej Apple.
  • APN—definicja ustawień nazwy punktu dostępu dla transmisji danych za pośrednictwem operatora sieci mobilnej włożonej karty SIM.
  • APN wbudowany i APN—definicja ustawień nazwy punktu dostępu dla transmisji danych za pośrednictwem operatorów sieci mobilnej włożonej karty SIM i wbudowanej karty Apple SIM.
 9. W polu Nazwa punktu dostępu i/lub Nazwa wbudowanego punktu dostępu wprowadź nazwę punktu dostępu.
 10. Na liście Typ uwierzytelniania APN i/lub Typ uwierzytelniania wbudowanego APN wybierz typ uwierzytelniania użytkownika dla dostępu urządzenia iOS do sieci na serwerze operatora sieci mobilnej: PAP lub CHAP.
 11. W polu Nazwa użytkownika APN i/lub Nazwa użytkownika APN wbudowanego wprowadź nazwę użytkownika do autoryzacji w sieci mobilnej.
 12. W polu Hasło APN i/lub Hasło APN wbudowanego wprowadź hasło do autoryzacji użytkownika w sieci mobilnej.
 13. W polu Adres serwera proxy APN i port wprowadź nazwę hosta, domeny lub adres IP serwera proxy oraz numer portu serwera proxy.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń na urządzeniu użytkownika, nazwa punktu dostępu (APN) zostanie skonfigurowana, a użytkownik będzie mógł nawiązać połączenie z usługami sieci mobilnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.