Uruchamianie i zatrzymywanie aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem oraz skanowań w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania

17 maja 2024

ID 166135

Niezależnie od ustawień trybu aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem i trybu uruchamiania zadania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania możesz wymusić uruchomienie tych zadań w dowolnym momencie. Możesz także chcieć wymusić zatrzymanie któregokolwiek z tych zadań. Może być konieczne natychmiastowe uruchomienie któregoś z tych zadań, jeśli, na przykład, zadanie jest skonfigurowane dla trybu ręcznego, ale użytkownicy nie uruchamiali zadania od dłuższego czasu.

Alternatywnie możesz uruchomić zadanie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na pojedynczym urządzeniu.

Możesz uruchomić i zatrzymać zadania aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem i skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania dla urządzeń Windows i Mac.

W celu wymuszenia uruchomienia aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem lub skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk WięcejZarządzaj aktualizacją baz danych / Zarządzaj skanowaniem w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  Zostanie otwarte okno Zarządzaj aktualizacją bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem / Zarządzaj skanowaniem w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

 4. Jeśli to konieczne, kliknij odnośnik Ustawienia aktualizacji baz danych / Ustawienia uruchamiania skanowania, a następnie zmodyfikuj ustawienia aktualizacji bazy danych / ustawienia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
 5. Kliknij przycisk Uruchom aktualizację baz danych / Uruchom skanowanie.

Rozpocznie się aktualizacja bazy danych lub skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Możesz użyć filtra do przeglądania informacji o stanie zadań uruchomionych na wszystkich urządzeniach, na urządzeniach z przestarzałymi bazami danych lub na urządzeniach z aktualnymi bazami danych. Domyślnie włączony jest filtr Wszystkie urządzenia. Możesz także użyć funkcji wyszukiwania urządzeń.

Aby wymusić rozpoczęcie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na pojedynczym urządzeniu:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij odnośnik z nazwą użytkownika.

  Spowoduje to otwarcie strony zawierającej szczegółowe informacje o urządzeniu. W lewej części strony znajduje się lista Polecenia, która zawiera przyciski z poleceniami, które są dostępne dla urządzenia.

 4. Kliknij przycisk Uruchom skanowanie.

Rozpocznie się skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

W celu wymuszenia zatrzymania aktualizacji bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem lub skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk WięcejZarządzaj aktualizacją baz danych / Zarządzaj skanowaniem w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  Zostanie otwarte okno Zarządzaj aktualizacją bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem / Zarządzaj skanowaniem w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

 4. Wybierz urządzenia, na których chcesz zatrzymać aktualizację bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem lub skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  Możesz użyć filtra do przeglądania informacji o stanie zadań uruchomionych na wszystkich urządzeniach, na urządzeniach z przestarzałymi bazami danych lub na urządzeniach z aktualnymi bazami danych. Domyślnie włączony jest filtr Wszystkie urządzenia. Możesz także użyć funkcji wyszukiwania urządzeń.

 5. Kliknij przycisk Zatrzymaj aktualizację baz danych / Zatrzymaj skanowanie.

Aktualizacja bazy danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem lub skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania zostaną zatrzymane.

Uruchamianie i zatrzymywanie zadań na urządzeniach następuje z opóźnieniem. To opóźnienie jest konieczne dla synchronizacji urządzeń z Kaspersky Endpoint Security Cloud. Synchronizacja urządzeń z Kaspersky Endpoint Security Cloud odbywa się automatycznie z określoną częstotliwością lub jest wykonywana ręcznie na urządzeniach poprzez wysłanie polecenia Synchronizuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.