Włączanie i wyłączanie aktualizacji aplikacji zabezpieczających na urządzeniach z systemem Windows

17 maja 2024

ID 166216

Jeśli uruchomisz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud po zaktualizowaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud do nowej wersji, możesz włączyć lub wyłączyć aktualizacje Kaspersky Endpoint Security for Windows na zarządzanych urządzeniach. Jeśli aktualizacje są włączone, co osiem godzin Kaspersky Endpoint Security Cloud sprawdza urządzenia Windows pod kątem przestarzałych wersji Kaspersky Endpoint Security for Windows i, jeśli je wykryje, aktualizuje aplikacje zabezpieczające na tych urządzeniach. Jeśli aktualizacje są wyłączone, program Kaspersky Endpoint Security for Windows nie jest aktualizowany na zarządzanych urządzeniach.

Później możesz włączyć lub wyłączyć aktualizacje Kaspersky Endpoint Security for Windows w sposób opisany w tej sekcji.

Procedury opisane w tej sekcji są dostępne tylko wtedy, gdy utworzyłeś swój obszar roboczy przed wersją 6.0 programu Kaspersky Endpoint Security Cloud i jeśli Kaspersky Endpoint Security 10.0 for Windows jest wciąż w użyciu w Twoim obszarze roboczym.

W celu włączenia aktualizacji aplikacji zabezpieczającej na zarządzanych urządzeniach Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij WięcejZarządzaj aktualizacją aplikacji.

  Przycisk jest wyświetlany tylko wtedy, gdy obszar roboczy zawiera zarządzane urządzenia Windows, które posiada przestarzałą wersję aplikacji zabezpieczającej.

  Zostanie otwarte okno Zarządzaj aktualizacjami aplikacji zabezpieczającej urządzenie z listą urządzeń Windows, na których znajduje się przestarzała wersja aplikacji zabezpieczającej.

 4. Jeśli to konieczne, zmodyfikuj ustawienia zarządzania ponownym uruchamianiem urządzeń Windows po zaktualizowaniu aplikacji, klikając odnośnik Ustawienia aktualizacji aplikacji.
 5. Kliknij przycisk Uruchom aktualizację aplikacji.

  Możesz użyć filtra do przeglądania list urządzeń, na których aktualizacja została zakończona, aktualizacja jest w toku lub podczas aktualizacji wystąpił błąd. Możesz także użyć funkcji wyszukiwania urządzeń, aby sprawdzić stan aktualizacji aplikacji.

Aktualizacja aplikacji zabezpieczającej jest uruchamiana automatycznie na zarządzanych urządzeniach Windows, które posiadają przestarzałą wersję aplikacji zabezpieczającej. Później, co osiem godzin Kaspersky Endpoint Security Cloud sprawdza urządzenia Windows pod kątem przestarzałych wersji Kaspersky Endpoint Security for Windows i, jeśli je wykryje, aktualizuje aplikacje zabezpieczające na tych urządzeniach.

Po zaktualizowaniu aplikacji, urządzenia Windows zostaną uruchomione ponownie zgodnie z ustawieniami określonymi po zaktualizowaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud do nowej wersji lub w sekcji Ustawienia Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

W celu wyłączenia aktualizacji aplikacji zabezpieczającej na zarządzanych urządzeniach Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij WięcejZarządzaj aktualizacją aplikacji.

  Przycisk jest wyświetlany tylko wtedy, gdy obszar roboczy zawiera zarządzane urządzenia Windows, które posiada przestarzałą wersję aplikacji zabezpieczającej.

  Zostanie otwarte okno Zarządzaj aktualizacjami aplikacji zabezpieczającej urządzenie z listą urządzeń Windows, na których znajduje się przestarzała wersja aplikacji zabezpieczającej.

 4. Kliknij przycisk Zatrzymaj aktualizację aplikacji.

Aktualizacja aplikacji zabezpieczającej zostanie zatrzymana na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows. Program Kaspersky Endpoint Security for Windows nie jest aktualizowana na zarządzanych urządzeniach.

Jeśli chcesz, możesz ponownie włączyć aktualizację aplikacji zabezpieczającej w dowolnym momencie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.