Informacje o licencjonowaniu na użytkownika

24 maja 2023

ID 180753

Kaspersky Endpoint Security Cloud korzysta z licencji na użytkownika. W przypadku każdego użytkownika program Kaspersky Endpoint Security Cloud może teraz chronić jeden komputer stacjonarny, laptop lub serwer plików oraz do dwóch urządzeń mobilnych Android i iOS.

Użytkownik uznawany za jednostkę licencjonowania nie jest taki sam, jak użytkownik dodany do Konsoli zarządzającej. Rzeczywisty użytkownik może posiadać większą liczbę urządzeń niż ta wspomniana wyżej lub mogą istnieć urządzenia bez przypisanych właścicieli. W obu przypadkach urządzenia te są chronione.

Liczba użytkowników korzystających z Kaspersky Endpoint Security Cloud na podstawie licencji jest obliczana na podstawie liczby chronionych urządzeń. Liczba użytkowników to łączna liczba chronionych komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów plików lub połowa całkowitej liczby urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS - w zależności od tego, która wartość jest większa.

Przykłady:

  • Jeśli chronisz 10 komputerów stacjonarnych, laptopów lub serwerów plików, a także 12 urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS, liczba użytkowników korzystających z oprogramowania objętego licencją wynosi 10 (co oznacza liczbę komputerów stacjonarnych, laptopów oraz serwerów plików).
  • Jeśli chronisz 10 komputerów stacjonarnych, laptopów lub serwerów plików, a także 32 urządzenia mobilne z systemem Android i iOS, liczba użytkowników korzystających z oprogramowania objętego licencją wynosi 16 (co oznacza liczbę komputerów stacjonarnych, laptopów oraz serwerów plików).

Liczbę użytkowników korzystających z oprogramowania na podstawie licencji można przejrzeć w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud lub na stronie Kaspersky Business Hub.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.