Uczestniczenie w szkoleniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa

17 maja 2024

ID 202593

Kaspersky Business Hub oferuje szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Szkolenie podzielone jest na kilka modułów, z których każdy zawiera kilka sekcji.

Po pierwsze, każda sekcja każdego modułu szkoleniowego zawiera odpowiednią teorię. Następnie przechodzisz do interaktywnych zadań w symulowanym środowisku Windows, aby nauczyć się umiejętności reagowania na incydenty pierwszego poziomu. Po ukończeniu wszystkich sekcji modułu możesz pobrać certyfikat swojego osiągnięcia.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich szkoleń dotyczących modułów, potrzebujesz komercyjnej licencji dla Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro w co najmniej jednym ze swoich obszarów roboczych. W przeciwnym razie możesz wziąć udział w demonstracyjnym szkoleniu dotyczącym szkodliwego oprogramowania.

W celu uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa:

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do Kaspersky Business Hub.
 2. Zaloguj się na swoje konto Kaspersky Business Hub, określając nazwę użytkownika i hasło.
 3. Jeśli skonfigurujesz weryfikację dwuetapową, wprowadź jednorazowy kod zabezpieczający który jest wysyłany do Ciebie SMS-em lub generowany w aplikacji uwierzytelniającej (w zależności od skonfigurowanej metody weryfikacji dwuetapowej).
 4. Kliknij zakładkę Szkolenie.
 5. Aby uruchomić szkolenie dotyczące modułu, kliknij przycisk Uruchom dla tego modułu.

  Szkolenia dotyczące modułów są od siebie niezależne. Możesz wziąć w nich udział w dowolnej kolejności.

  Po uruchomieniu szkolenia dotyczącego modułu po raz pierwszy, nazwa przycisku zostanie zmieniona na Kontynuuj.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami szkolenia dotyczącego modułu.
 7. Jeśli to konieczne, wstrzymaj moduł szkoleniowy, a następnie kontynuuj później od sekcji, na której przerwano naukę.

Bierzesz udział w szkoleniu dotyczącym modułu.

Po zakończeniu szkolenia możesz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij przycisk Uzyskaj certyfikat , aby pobrać certyfikat ukończenia modułu szkoleniowego.

  Podana nazwa jest używana tylko do wydawania certyfikatu. Te informacje są przechowywane lokalnie i pod żadnym warunkiem nie są wysyłane do firmy Kaspersky. W każdej chwili możesz usunąć tę nazwę.

 • Kliknij przycisk Powtórz szkolenie, aby ponownie uruchomić szkolenie dotyczące modułu.
 • Kliknij przycisk Wystaw opinię, aby wysłać do nas swoją opinię na temat szkolenia dotyczącego cyberbezpieczeństwa.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.