Konfiguracja wykluczeń portów sieciowych

17 maja 2024

ID 208721

Podczas działania Kaspersky Endpoint Security Cloud, komponenty: Kontrola sieci, Ochrona poczty i Ochrona WWW monitorują dane przesyłane przez określone otwarte porty na urządzeniach użytkowników. Na przykład komponent Ochrona poczty analizuje informacje przesyłane przez SMTP, a komponent Ochrona WWW analizuje informacje przesyłane przez HTTP i FTP. Ta lista portów jest konfigurowana przez ekspertów z firmy Kaspersky.

Możesz jednak wykluczyć dowolny z wymienionych portów z monitorowania, zgodnie z opisem w tej sekcji.

Ponadto Kaspersky Endpoint Security Cloud monitoruje wszystkie porty sieciowe wymagane przez niektóre aplikacje. Ta lista portów została utworzona przez ekspertów z firmy Kaspersky. Jeśli wykluczysz określony port z monitorowania, ale ten port jest używany przez aplikację z listy, Kaspersky Endpoint Security Cloud będzie nadal monitorować dane przesyłane przez wykluczony port przez wymienioną aplikację, ale nie będzie monitorować danych przesyłanych przez inną aplikację.

Aby skonfigurować wykluczenia portów sieciowych:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować wykluczenia portów sieciowych.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
 6. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

  Zostanie otwarte okno Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

 7. Kliknij odnośnik Ustawienia poniżej sekcji Wykluczenia portów sieciowych.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenia portów sieciowych.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W celu dodania portów, które mają być wykluczone z monitorowania:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.

    Zostanie otwarte okno Dodaj porty do wykluczeń. W oknie wymienione są wszystkie porty sieciowe monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security Cloud.

   2. Zaznacz pola obok portów sieciowych, które mają być wykluczone.
   3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Dodaj porty do wykluczeń.

    Dodane porty sieciowe pojawią się na liście wykluczeń w oknie Wykluczenia portów sieciowych.

  • Aby usunąć porty sieciowe z listy wykluczeń monitorowania:
   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganych portów sieciowych.
   2. Kliknij przycisk Usuń.

    Usunięte porty sieciowe znikną z listy wykluczeń w oknie Wykluczenia portów sieciowych.

 9. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń wykluczenia portów sieciowych są stosowane do urządzeń z systemem Windows.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.