Informacje o udostępnianiu danych podczas korzystania z Kaspersky Security Network

24 maja 2023

ID 210736

Po włączeniu korzystania z Kaspersky Security Network w Kaspersky Endpoint Security for Windows lub Kaspersky Endpoint Security for Mac, Kaspersky Endpoint Security Cloud rozpocznie wysyłanie określonych danych do Kaspersky. Zestaw danych zależy od typu licencji, której używasz do aktywacji Kaspersky Endpoint Security Cloud oraz od wersji aplikacji zabezpieczającej.

Kaspersky Endpoint Security for Windows (11.5 i nowsze wersje)
Kaspersky Endpoint Security for Mac (11.1 i nowsze wersje)

Zestaw danych wysyłanych do Kaspersky zależy od liczby urządzeń, które pozwala chronić Twoja licencja. Konkretne różnice są opisane w Oświadczeniu Kaspersky Security Network, które akceptujesz podczas włączania korzystania z Kaspersky Security Network.

Kaspersky Endpoint Security for Windows (wersje między 11.0 a 11.4 włącznie)

Zestaw danych wysyłanych do Kaspersky zależy od liczby urządzeń, które pozwala chronić Twoja licencja. Konkretne różnice opisano w Pomocy online wersji aplikacji zabezpieczającej. Na przykład, jeśli używasz Kaspersky Endpoint Security 11.4 for Windows, zapoznaj się z tym artykułem Pomocy online.

Opis w Pomocy online wspomina o polu wyboru Rozszerzony tryb KSN. Jeśli Twoja licencja pozwala na ochronę nie więcej niż czterech urządzeń, oznacza to, że rozszerzony tryb KSN jest wyłączony w aplikacji zabezpieczającej. Jeśli Twoja licencja pozwala na ochronę pięciu i więcej urządzeń, oznacza to, że rozszerzony tryb KSN jest włączony w aplikacji zabezpieczającej.

Kaspersky Endpoint Security for Windows (wersje 10.x)
Kaspersky Endpoint Security for Mac (wersje od 10.1 do 11.0 włącznie)

Jeśli Twoja licencja pozwala na ochronę nie więcej niż czterech urządzeń, nie możesz włączyć korzystania z Kaspersky Security Network. W takim przypadku żadne dane związane z korzystaniem z Kaspersky Security Network nie są wysyłane do Kaspersky.

W przeciwnym razie możesz włączyć korzystanie z Kaspersky Security Network. W takim przypadku dane związane z korzystaniem z Kaspersky Security Network są wysyłane do Kaspersky. Zestaw danych jest opisany w Oświadczeniu Kaspersky Security Network, które akceptujesz włączając korzystanie z Kaspersky Security Network.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.