Włączanie i wyłączanie monitorowania połączeń internetowych na urządzeniach z systemem Windows

17 maja 2024

ID 222987

Opcja monitorowania połączeń internetowych wprowadza do ruchu w sieci specjalny skrypt interakcji ze stronami internetowymi. Skrypt ten umożliwia monitorowanie i rejestrację zdarzeń Cloud Discovery.

Eksperci firmy Kaspersky zalecają włączenie tej opcji, aby zapewnić prawidłowe działanie Cloud Discovery.

Aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie połączeń internetowych:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować monitorowanie połączeń internetowych.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
 6. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

  Zostanie otwarte okno Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć monitorowanie połączeń internetowych, ustaw przełącznik w pozycji Monitorowanie połączeń internetowych jest włączone.
  • Aby wyłączyć monitorowanie połączeń internetowych, ustaw przełącznik w pozycji Monitorowanie połączeń internetowych jest wyłączone.

  Domyślnie opcja jest włączona.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Monitorowanie połączeń internetowych jest włączone lub wyłączone w ustawieniach wybranego profilu zabezpieczeń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.