Automatyczna migracja z Kaspersky Security Center do Kaspersky Endpoint Security Cloud

17 maja 2024

ID 224325

Możesz przeprowadzić migrację urządzeń użytkowników z Kaspersky Security Center do Kaspersky Endpoint Security Cloud przy użyciu skryptu, jak opisano w tej sekcji.

Migrować można automatycznie tylko urządzenia z systemem Windows.

Przed rozpoczęciem procedury migracji upewnij się, że w zasadach Kaspersky Endpoint Security for Windows i Agenta sieciowego nie ma hasła ochrony przed dezinstalacją.
Na czas migracji wyłącz ochronę przed odinstalowaniem, jeśli jest włączona. Gdy urządzenia zostaną połączone z Kaspersky Endpoint Security Cloud, będziesz mógł ponownie włączyć tę ochronę za pośrednictwem Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Alternatywnie możesz obejrzeć instrukcję wideo przedstawiającą użycie skryptu migracji. Film zawiera napisy we wszystkich językach obsługiwanych przez Kaspersky Endpoint Security Cloud.

W celu migracji do Kaspersky Endpoint Security Cloud:

 1. Na serwerze Kaspersky Security Center utwórz folder.
 2. Przejdź do swojego obszaru roboczego Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  Jeśli nie masz jeszcze obszaru roboczego, utwórz go.

 3. Przejdź do sekcji Pakiety dystrybucyjne.
 4. Pobierz pakiet dystrybucyjny dla Kaspersky Endpoint Security for Windows do utworzonego folderu.
 5. W dowolnym edytorze tekstu utwórz plik ze skryptem migracji:

  Treść skryptu

 6. Zapisz skrypt jako plik *.ps1 w utworzonym folderze.
 7. Uruchom PowerShell, a następnie przeciągnij i upuść tam utworzony skrypt.

  Skrypt automatycznie utworzy następujące zadania Kaspersky Security Center:

  • Odinstalowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows ze wszystkich urządzeń w grupie Zarządzane urządzenia, za wyjątkiem urządzenia z Kaspersky Security Center.
  • Ponowna instalacja Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach, po czym zostaną one połączone z Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami w skrypcie:
  1. Określ, czy urządzenia do migracji znajdują się w domenie (Are the devices for migration in the domain? Y/N):
   • Jeśli urządzenia do migracji nie znajdują się w domenie, wpisz N i naciśnij klawisz Enter.

    Zostaniesz poproszony o wpisanie poświadczeń administratora instalacji Kaspersky Security Center, określenie ścieżki do pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security Cloud i wybranie, czy wykonać wymuszone ponowne uruchomienie urządzeń (Wymusić ponowne uruchomienie? Y/N).

   • Jeśli urządzenia do migracji znajdują się w domenie, wpisz Y i naciśnij Enter.

    Zostaniesz poproszony o wpisanie poświadczeń administratora instalacji Kaspersky Security Center, określenie ścieżki do pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security Cloud, określenie poświadczeń administratora lokalnego na urządzeniach i wybranie, czy wykonać wymuszone ponowne uruchomienie urządzeń (Wymusić ponowne uruchomienie? Y/N).

   Podczas określania ścieżki do pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security Cloud możesz przeciągnąć go i upuścić do okna PowerShell lub określić ścieżkę ręcznie (ale nie zapomnij dodać rozszerzenia *.exe).

   Aby uzyskać szczegółowe informacje o rolach użytkowników w Kaspersky Security Center, zapoznaj się z dokumentacją Kaspersky Security Center.

  2. Określ, czy urządzenia muszą zostać ponownie uruchomione w sposób wymuszony (Force Restart? Y/N):
   • Jeśli musisz wykonać wymuszone ponowne uruchomienie, wpisz Y i wciśnij klawisz Enter, określ opóźnienie ponownego uruchomienia w minutach, a następnie wybierz, czy rozpocząć migrację od razu (Czy chcesz rozpocząć migrację teraz? Y/N).
   • Jeśli nie musisz wykonywać wymuszenia ponownego uruchomienia, wpisz N i wciśnij Enter. W takim przypadku będziesz musiał ręcznie uruchomić zadania dezinstalacji i ponownej instalacji z Kaspersky Security Center.
  3. Określ, czy migracja musi się rozpocząć od razu (Do you want to start migration now? Y/N):
   • Jeśli chcesz, aby zadanie dezinstalacji uruchamiało się automatycznie, wpisz Y i naciśnij Enter. Będziesz musiał uruchomić ręcznie tylko zadanie ponownej instalacji z Kaspersky Security Center.
   • Jeśli zamierzasz ręcznie uruchomić zadania dezinstalacji i ponownej instalacji z Kaspersky Security Center, wpisz N i naciśnij Enter.
 9. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 10. W drzewie konsoli otwórz folder Zadania.
 11. Jeśli zadanie dezinstalacji nie zostało uruchomione automatycznie zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi podczas wykonywania skryptu, uruchom zadanie Migracja KSC do KES - Dezinstalacja.
 12. Jeśli skonfigurowałeś wymuszone ponowne uruchomienie urządzeń, upewnij się, że urządzenia zostały pomyślnie zrestartowane.

  Jest to wymagane do pomyślnego zakończenia zadania instalacyjnego. Aby stwierdzić, że ponowne uruchomienie się powiodło, możesz skorzystać ze statystyk wykonania zadania dezinstalacji (poczekaj na pełne zakończenie) oraz z faktu, że stan instalacji Agenta sieciowego na wszystkich urządzeniach w sekcji Zarządzane urządzenia ustawiono na Nie.

  W przeciwnym razie uruchom ponownie urządzenia ręcznie.

 13. Jeśli urządzenia użytkowników nie znajdują się w domenie, otwórz zadanie instalacji, a następnie określ konto administratora lokalnego na urządzeniach.
 14. Uruchom zadanie Migracja KSC do KES Cloud — Instalacja KES Cloud.

Po pomyślnym zakończeniu zadania instalacji, urządzenia użytkowników z systemem Windows zostaną połączone z Kaspersky Endpoint Security Cloud (połączenie może potrwać do 15 minut). Do każdego z nich zostanie automatycznie zastosowany profil zabezpieczeń Domyślny (skonfigurowany przez ekspertów Kaspersky).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.