Włączanie i wyłączanie ochrony AMSI

17 maja 2024

ID 225559

Komponent Ochrona AMSI jest przeznaczony do obsługi Antimalware Scan Interface firmy Microsoft. Antimalware Scan Interface (AMSI) umożliwia aplikacjom innych firm używających AMSI wysyłanie obiektów do Kaspersky Endpoint Security Cloud w celu dodatkowego skanowania, a następnie odbieranie wyników skanowania tych obiektów. Aplikacje innych firm mogą obejmować, na przykład, aplikacje Microsoft Office. Szczegółowe informacje na temat AMSI można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft.

Komponent Ochrona AMSI może tylko wykryć zagrożenie i powiadomić aplikację innej firmy o wykrytym zagrożeniu. Po otrzymaniu powiadomienia o zagrożeniu aplikacja innej firmy może zapobiec szkodliwym działaniom. Na przykład, jeśli aplikacja innej firmy zaakceptuje i wykona skrypt, aplikacja może zażądać skanowania zawartości skryptu. Dzięki temu aplikacja może bezpiecznie określić, czy skrypt jest szkodliwy, przed jego wykonaniem.

Komponent Ochrona AMSI może skanować tylko obiekty nie większe niż 8 MB. Nie skanuje archiwów i pakietów dystrybucyjnych.

W celu włączenia lub wyłączenia Ochrony AMSI na urządzeniach Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować składniki.

 3. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 4. W grupie Windows wybierz sekcję Ustawienia zabezpieczeń.
 5. Użyj odpowiedniego przycisku przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć składnik Ochrona AMSI.

  Domyślnie składnik Ochrona AMSI jest włączony.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, Ochrona AMSI zostanie włączona lub wyłączona na urządzeniach Windows.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.