Zarządzanie uruchamianiem aplikacji na urządzeniach z systemem Windows

24 maja 2023

ID 231588

Możesz zablokować uruchamiania aplikacji na urządzeniach z systemem Windows, jeśli te aplikacje nie spełniają firmowych wymagań bezpieczeństwa. Uruchamianie aplikacji jest ograniczone przez Kontrolę aplikacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowałeś Kaspersky Endpoint Security Cloud za pomocą licencji dla Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro.

W celu skonfigurowania Kontroli aplikacji na urządzeniach z systemem Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować Kontrolę aplikacji.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Kontrola aplikacji.

  Zostanie otwarta strona ustawień Kontroli aplikacji.

 6. Zmień przycisk przełącznika na Kontrola aplikacji włączona.
 7. W obszarze Tryb Kontroli aplikacji wybierz tryb globalny:
  • Zezwalaj na wszystkie aplikacje, z wyjątkiem

   Ten tryb to Domyślne zezwolenie, gdy użytkownicy mogą uruchamiać aplikację, chyba że znajduje się ona na liście zablokowanych.

  • Blokuj wszystkie aplikacje, z wyjątkiem

   Ten tryb to Domyślna odmowa, gdy użytkownicy nie mogą uruchomić aplikacji, chyba że znajduje się ona na liście dozwolonych.

 8. Określ listę wyjątków.

  Dla każdego trybu Kontroli aplikacji możesz dodać maksymalnie pięć wyjątków.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W celu dodania wyjątku Kontroli aplikacji:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.
   2. W otwartym oknie Dodaj nowy wyjątek Kontroli aplikacji zdefiniuj ustawienia wyjątku zgodnie z opisem w dalszej części tej sekcji.
   3. Kliknij Zastosuj, aby zamknąć okno Dodaj nowy wyjątek Kontroli aplikacji.
  • W celu włączenia lub wyłączenia wyjątku Kontroli aplikacji, przesuń przełącznik obok wyjątku na pożądany stan:
   • Jeśli przycisk przełącznika jest zielony, wyjątek jest włączony. W zależności od trybu Kontroli aplikacji aplikacje określone w wyjątku są blokowane lub dozwolone.

    Domyślnie nowo dodany wyjątek jest włączony.

   • Jeśli przycisk przełącznika jest szary, wyjątek jest wyłączony. Jeśli użytkownik próbuje uruchomić aplikacje określone w wyjątku, zachowanie oprogramowania jest określane przez tryb Kontroli aplikacji.
  • W celu edytowania dodanego wyjątku Kontroli aplikacji:

   Nie można edytować wstępnie zdefiniowanego wyjątku Zaufane pakiety instalacyjne, który jest wyświetlany, jeśli tryb Kontroli aplikacji to Blokuj wszystkie aplikacje, z wyjątkiem.

   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganego wyjątku.
   2. Kliknij przycisk Modyfikuj.
   3. W otwartym oknie Edytuj wyjątek Kontroli aplikacji zdefiniuj nowe ustawienia wyjątku jak opisano w dalszej części tej sekcji.
   4. Kliknij Zastosuj, aby zamknąć okno Edytuj wyjątek Kontroli aplikacji.
  • W celu usunięcia dodanych wyjątków Kontroli aplikacji:

   Nie można usunąć predefiniowanego wyjątku Zaufane pakiety instalacyjne, który jest wyświetlany, jeśli tryb Kontroli aplikacji to Blokuj wszystkie aplikacje, z wyjątkiem.

   1. Zaznacz pola obok żądanych wyjątków.
   2. Kliknij przycisk Usuń.
   3. W oknie potwierdzenia, które zostanie otwarte, kliknij przycisk Usuń.
 9. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Zaktualizowano listę wyjątków Kontroli aplikacji.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, Kontrola aplikacji zostanie włączona na urządzeniach z systemem Windows. Dostęp użytkownika do aplikacji jest regulowany zgodnie z aktualnie zdefiniowanymi ustawieniami.

W celu zdefiniowania ustawień wyjątku Kontroli aplikacji:

 1. Zacznij dodawanie lub edytowanie wyjątku, jak opisano wcześniej w tej sekcji.
 2. W polu Nazwa wyjątku wprowadź nazwę wyjątku.
 3. Wybierz kryterium, jakie będzie stosowane do aplikacji.

  Możesz określić dowolne z następujących kryteriów:

  • Kategorie aplikacji

   Kaspersky Endpoint Security Cloud zarządza dostępem do aplikacji z wybranych kategorii.

   Wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij odnośnik Ustawienia.
   2. W oknie Kategorie aplikacji, które zostanie otwarte, zaznacz pola wyboru obok wymaganych kategorii.
   3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Kategorie aplikacji.
  • Aplikacje indywidualne

   Kaspersky Endpoint Security Cloud zarządza dostępem tylko do określonych aplikacji.

   Wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij odnośnik Ustawienia.
   2. W otwartym oknie Aplikacje indywidualne określ listę aplikacji do wykluczenia.

    Możesz użyć masek:

    • Znak * (gwiazdka) zastępuje dowolny zestaw znaków. Na przykład: C:\Users\User\Desktop\*.exe.
    • Znak ? (znak zapytania) zastępuje miejsce dowolnego pojedynczego znaku. Na przykład: C:\Users\User\Desktop\test?.exe.
   3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Aplikacje indywidualne.
  • Wszystkie aplikacje z dysków wymiennych

   Kaspersky Endpoint Security Cloud zarządza dostępem do wszystkich aplikacji przechowywanych na dyskach wymiennych.

 4. Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Zdefiniowane ustawienia zostaną zapisane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.