Przeglądanie informacji o alertach Endpoint Detection and Response

17 maja 2024

ID 231765

Informacje o alertach Endpoint Detection and Response możesz przeglądać w widżecie oraz w tabeli. Widżet pokazuje do 10 alertów, a tabela wyświetla do 1000 alertów.

Jeśli skonfigurowano powiadomienia o Wykryto IoC zdarzeniach, czasami możesz dostać powiadomienie o wykrytym IoC, zanim odpowiedni alert zostanie wyświetlony w Kaspersky Endpoint Security Cloud. Dzieje się tak, ponieważ zdarzenia występują, gdy skanowanie IoC jest nadal w toku, a alert pojawia się dopiero po zakończeniu skanowania.

Widżet Endpoint Detection and Response

W celu wyświetlenia widżetu Endpoint Detection and Response:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie.
 3. Jeśli moduł Endpoint Detection and Response jest wyłączony, zacznij korzystać z tej funkcji.

Widżet wyświetla żądane informacje.

Z poziomu wyświetlonego widżetu możesz przejść do następujących elementów:

Tabela Endpoint Detection and Response

W celu wyświetlenia tabeli z alertami Endpoint Detection and Response:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Otwórz okno Alerty Endpoint Detection and Response w dowolny z następujących sposobów:
  • W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie, a następnie kliknij odnośnik Przejdź do listy alertów w widżecie Endpoint Detection and Response.
  • Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąEndpoint Detection and Response.
 3. Jeśli moduł Endpoint Detection and Response jest wyłączony, zacznij korzystać z tej funkcji.

  Tabela wyświetla żądane informacje.

 4. Przefiltruj wyświetlane rekordy, wybierając wymagane wartości z list rozwijanych:
  • Data wykrycia

   Okres, w którym wystąpiły alerty.

  • Stan

   Stan alertów w zależności od technologii, która je wykryła:

   • Jeśli alert został wykryty przez EPP — czy wykryte obiekty zostały wyleczony czy nie wyleczone (usunięte).
   • Jeśli alert został wykryty przez skanowanie IoC — niezależnie od tego, czy wykryto tylko IoC, czy też zostały wykonane automatyczne działania.
  • Technologia

   Technologia, która wykryła alerty: EPP lub skanowanie IoC.

Z poziomu wyświetlanej tabeli możesz przejść do następujących elementów:

Można także wyeksportować informacje o wszystkich bieżących alertach do pliku CSV.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.