Definiowanie ustawień skanowania IoC

17 maja 2024

ID 231841

Konfigurując regularne skanowania w poszukiwaniu zagrożeń na urządzeniach, możesz zdefiniować następujące ustawienia skanowania: terminarz, obszar i automatyczne reakcje.

W celu zdefiniowania ustawienia skanowania IoC:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąEndpoint Detection and Response.
 3. Kliknij przycisk Skanowanie IoC.
 4. Na kafelku wymaganego skanowania wskaż pionowy wielokropek, a następnie kliknij Zdefiniuj ustawienia skanowania.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia skanowania.

 5. Na liście Terminarz wybierz żądaną wartość:
  • Nie określono (domyślnie)

   Skanowanie IoC nigdy nie jest uruchamiane.

  • Codziennie

   Określ czas, w którym skanowanie IoC musi zostać uruchomione.

  • Co tydzień

   Określ dzień tygodnia oraz godzinę uruchomienia Skanowania IoC.

  Skanowanie niestandardowe będzie uruchamiane o określonej godzinie w strefie czasowej UTC±00:00. Skanowanie proaktywne i Skanowanie reaktywne zostanie uruchomione o określonej godzinie w strefie czasowej systemu operacyjnego urządzenia. Jeśli chronione urządzenie jest w trybie offline w zaplanowanym czasie, zadanie zostanie uruchomione, gdy tylko urządzenie przejdzie w tryb online.

 6. W Obszar skanowania kliknij odnośnik Modyfikuj, aby określić listę urządzeń, na których ma zostać uruchomione skanowanie IoC.

  Zaznacz pola wyboru obok urządzeń, które mają zostać uwzględnione, i odznacz pola wyboru obok urządzeń, które mają zostać wykluczone. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

  To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku Skanowanie niestandardowe. W przypadku innych skanowań (Skanowanie proaktywne i Skanowanie reaktywne) obszar obejmuje wszystkie urządzenia użytkowników z systemem Windows. Nie można go modyfikować.

  Wszystkie nowe urządzenia, które zostaną dodane w przyszłości, zostaną automatycznie uwzględnione w obszarze skanowania. Jeśli więc chcesz wykluczyć je z obszaru skanowania niestandardowego, musisz to zrobić ręcznie.

 7. W obszarze Akcje w odpowiedzi wybierz działania, które mają zostać podjęte w przypadku wykrycia określonych zagrożeń:
  • Tylko alert

   Zdarzenie wykrycia zagrożenia jest dodawane do Dziennika zdarzeń. Żadne inne działania nie są podejmowane.

  • Alert i odpowiedź

   Zdarzenie wykrycia zagrożenia jest dodawane do Dziennika zdarzeń. Dodatkowo podejmowane są wybrane działania:

   • Uruchom skanowanie obszarów krytycznych

    Kaspersky Endpoint Security for Windows skanuje pamięć jądra, uruchomione procesy i sektory startowe dysku urządzenia, którego dotyczy problem.

   • Przenieś kopię do Kwarantanny i usuń obiekt

    Kaspersky Endpoint Security for Windows najpierw tworzy kopię zapasową szkodliwego obiektu znalezionego na urządzeniu na wypadek, gdyby obiekt musiał zostać przywrócony w późniejszym czasie. Kopia zapasowa zostaje przeniesiona do Kwarantanny. Następnie Kaspersky Endpoint Security for Windows usuwa obiekt.

   • Odizoluj urządzenie od sieci

    Kaspersky Endpoint Security for Windows izoluje urządzenie od sieci, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zagrożenia lub ujawnieniu poufnych informacji. Aby skonfigurować czas trwania izolacji, kliknij Ustawienia, a następnie wybierz żądaną wartość.

    Czas trwania izolacji jest wspólny dla wszystkich trzech skanowań IoC. Jeśli zmienisz wartość w ustawieniach jednego skanowania, zmiana będzie propagowana w innych skanowaniach.
    Możesz też skonfigurować czas trwania izolacji, wybierając sekcję Zarządzanie ochronąEndpoint Detection and Response, a następnie klikając Ustawienia odpowiedziIzolacja od sieci.

 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Zdefiniowane są ustawienia wybranego skanowania IoC.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.