Przeglądanie listy luk

24 maja 2023

ID 241024

Sekcja Ocena luk w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla listę luk w oprogramowaniu wykrytych na urządzeniach użytkowników z systemem Windows.

Aby wyświetlić sekcję Ocena luk:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąOcena luk i Zarządzanie poprawkami.
 3. W obszarze Luki kliknij przycisk Podgląd.

Sekcja Ocena luk podzielona jest na dwie karty:

 • Nienaprawiona

  Luki, które zostały wykryte, ale nie zostały naprawione (ich naprawianie nie rozpoczęło się lub jest w toku).

 • Naprawiona

  Luki, które zostały już naprawione na wszystkich urządzeniach, których dotyczy problem.

  Po naprawieniu luki jest ona wyświetlana tutaj przez maksymalnie 30 dni.

Lista na każdej karcie zawiera kolumny z następującymi informacjami o lukach:

 • Ważność

  Priorytet luki (Krytyczny, Wysoki lub Średni).

 • Status naprawy

  Wyświetlany tylko na karcie Nienaprawiona. Informacje o naprawieniu luki w urządzeniach, których dotyczy problem, są następujące:

  • Instalacja aktualizacji została wyłączona

   Instalacja aktualizacji jest wyłączona. Lukę można naprawić tylko ręcznie.

  • Nieplanowane

   Ten status może być wyświetlany w różnych przypadkach, na przykład: nie ma aktualizacji usuwających lukę lub aktualizacja istnieje, ale nie została zatwierdzona.

   Bardziej szczegółowe informacje o statusie naprawy na każdym z urządzeń, których dotyczy problem, można znaleźć, klikając łącze w kolumnie Naprawiono na urządzeniach.

  • W toku

   Trwa lub planowane jest rozpoczęcie instalacji aktualizacji naprawiających lukę na niektórych lub wszystkich urządzeniach, których dotyczy problem.

   Bardziej szczegółowe informacje o statusie naprawy na każdym z urządzeń, których dotyczy problem, można znaleźć, klikając łącze w kolumnie Naprawiono na urządzeniach.

 • Naprawiono na

  Wyświetlane tylko na karcie Naprawiona. Data i godzina ostatniej naprawy luki na urządzeniu.

 • Luka

  Nazwa luki.

  Po kliknięciu łącza w tej kolumnie konsola wyświetla bardziej szczegółowe informacje o luce.

 • Aplikacja

  Nazwa aplikacji, w której wykryto lukę.

 • Naprawiono na urządzeniach

  Na karcie Nienaprawiona: Liczba urządzeń, na których luka została już naprawiona, oraz łączna liczba urządzeń, których dotyczy problem.
  Na karcie Naprawiona: Całkowita liczba urządzeń, na których ta luka została naprawiona.

  Po kliknięciu łącza w tej kolumnie konsola wyświetla listę urządzeń, których dotyczy problem. Ta lista zawiera szczegółowy stan naprawiania luk na każdym z urządzeń oraz zalecenia w przypadku jakichkolwiek problemów z naprawą. Możesz filtrować listę urządzeń według stanu naprawy luki.

Możesz filtrować listę luk według następujących parametrów:

 • Priorytet
 • Stan naprawy (tylko na karcie Nienaprawiona)
 • Typ aplikacji (producent aplikacji, w której wykryta jest luka: Microsoft, producenci innych firm lub wszyscy producenci)

Możesz posortować listę luk według kolumny Ważność.

W celu posortowania listy:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Pole Szukaj znajduje się nad listą. W przypadku długiej listy możesz użyć tego pola do szybkiego wyszukania i przełączenia na obiekt.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.